office@esa-control.com

 

Бариерни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са бариерен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Приемникът и излъчвател са разположени един срещу друг. При преминаването на непрозрачен предмет между тях оптичната връзка се прекъсва и изхода на приемника се превключва. Оптичните и оптоелектронни бариерни датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Бариерен оптоелектронен датчик OBM1-08.11.FK   Sn=1m, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

M8
Бариерен оптоелектронен датчик М8, сензор OBM1-08.11.FK
New
I.2019

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M8 за постоянен ток се състои от приемник OBM1-08.11.FK и излъчвател OBM1-08.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 1m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 3-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 65лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBM1-08.12.FK   Sn=1m, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

M8
Бариерен оптоелектронен датчик M8, сензор OBM1-08.12.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M8 за постоянен ток се състои от приемник OBM1-08.12.FK и излъчвател OBM1-08.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 1m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 3-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 65лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBM1-08.21.FK   Sn=1m, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

M8
Бариерен оптоелектронен датчик M8, сензор OBM1-08.21.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M8 за постоянен ток се състои от приемник OBM1-08.21.FK и излъчвател OBM1-08.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 1m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 3-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 65лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBM1-08.22.FK   Sn=1m, NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

M8
Бариерен оптоелектронен датчик M8, сензор OBM1-08.22.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M8 за постоянен ток се състои от приемник OBM1-08.22.FK и излъчвател OBM1-08.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 1m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 3-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 65лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBP1-12.10.FK   Sn=5m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

M12
Бариерен оптоелектронен датчик M12, сензор OBP1-12.10.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M12 за постоянен ток се състои от приемник OBP1-12.10.FK и излъчвател OBP1-12.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M12х56mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 5m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBP1-12.20.FK   Sn=5m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

M12
Бариерен оптоелектронен датчик M12, сензор OBP1-12.20.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M12 за постоянен ток се състои от приемник OBP1-12.20.FK и излъчвател OBP1-12.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M12х56mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 5m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBP1-18.10.FK   Sn=10m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Бариерен оптоелектронен датчик М18, сензор OBP1-18.10.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток се състои от приемник OBP1-18.10.FK и излъчвател OBP1-18.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 10m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 75лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBP1-18.20.FK   Sn=10m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Бариерен оптоелектронен датчик М18, сензор OBP1-18.20.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток се състои от приемник OBP1-18.20.FK и излъчвател OBP1-18.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 10m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 75лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FK   Sn=10m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

OBP3-60
Бариерен оптоелектронен датчик, сензор OBP3-60.10.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток се състои от приемник OBP3-60.10.FK и излъчвател OBP3-60.63.F разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 10m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 77лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FK   Sn=10m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

OBP3-60
Бариерен оптоелектронен датчик, сензор OBP3-60.20.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток се състои от приемник OBP3-60.20.FK и излъчвател OBP3-60.63.F разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 10m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 77лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBP1-30.10.FK   Sn=50m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x80mm

M30
Бариерен оптоелектронен датчик М30, сензор OBP1-30.10.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M30 за постоянен ток се състои от приемник OBP1-30.10.FK и излъчвател OBP1-30.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M30x80mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 50m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 135лв. без ДДС

Бариерен оптоелектронен датчик OBP1-30.20.FK  Sn=50m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x80mm

M30
Бариерен оптоелектронен датчик М30, сензор OBP1-30.20.FK

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик M30 за постоянен ток се състои от приемник OBP1-30.20.FK и излъчвател OBP1-30.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M30x80mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 50m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 135лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com