office@esa-control.com

 

Описание на оптични и оптоелектронни датчици и сензори

Оптичните и оптоелектронните датчици и сензори се използват като електронни средства за автоматизация на производствени процеси. Намират широко приложение в различни области на промишлеността благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени. В зависимост от принципът им на действие съществуват различни видове оптични и оптоелектронни датчици. По-долу е дадена информация за тяхното предназначение, условия на експлоатация, типово обозначение, технически характеристики и електрически схеми на включване.

Видове оптоелектронни датчици и сензори Оптични датчици и сензори - предназначение и условия на експлоатация, типово обозначение Технически характеристики на оптични и фото датчици и сензори

Copyright ©  www.esa-control.com