office@esa-control.com

 

Дифузни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
двупроводни, за променлив ток (AC)


Това са дифузен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 2-проводни променливотокови електрически вериги. Приемникът и излъчвателя са разположени в един корпус. При преминаването на предмет пред активната част на датчика изходът му се превключва. Оптичните и оптоелектронни дифузни датчици и сензори за променлив ток имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Дифузен оптоелектронен датчик ODP1-18.71.FU1  Sn=200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор ODP1-18.71.FU1

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за променлив ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP1-18.72.FU1  Sn=200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор ODP1-18.72.FU1

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за променлив ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP1-18.71.FU2  Sn=200mm, 2-пров. NO, 40-100VAC, 10-300mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор ODP1-18.71.FU2

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за променлив ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP1-18.72.FU2  Sn=200mm, 2-пров. NC, 40-100VAC, 10-300mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор ODP1-18.72.FU2

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за променлив ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP1-18.71.FU3  Sn=200mm, 2-пров. NO, 20-50VAC, 10-300mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор ODP1-18.71.FU3

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за променлив ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP1-18.72.FU3  Sn=200mm, 2-пров. NC, 20-50VAC, 10-300mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор ODP1-18.72.FU3

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за променлив ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.71.FAU1  Sn=200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, 36x15x60mm

ODP3-60.A
Дифузен оптоелектронен датчик, сензор ODP3-60.71.FA

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за променлив ток в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.72.FAU1  Sn=200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, 36x15x60mm

ODP3-60.A
Дифузен оптоелектронен датчик, сензор ODP3-60.72.FA

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за променлив ток в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP3-64.71.F2U1  Sn=200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, 64x30x15mm

ODP3-64
Дифузен оптоелектронен датчик, сензор ODP3-64.71.F2

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за променлив ток в паралелепипеден пластмасов корпус 64x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик ODP3-64.72.F2U1   Sn=200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, 64x30x15mm

ODP3-64
Дифузен оптоелектронен датчик, сензор ODP3-64.72.F2

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за променлив ток в паралелепипеден пластмасов корпус 64x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com