office@esa-control.com

 

Рефлекторни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са рефлекторен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Датчиците превключват електрическата верига, в които са включени, когато между тях и рефлектора преминава обект. Рефлекторните оптоелектронни и оптичните датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP1-12.10.FKT  Sn=1.50m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

M12
Рефлекторен оптоелектронен датчик М12, сензор ORP1-12.10.FKT

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик M12 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 1,50m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP1-12.20.FKT  Sn=1.50m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

M12
Рефлекторен оптоелектронен датчик М12, сензор ORP1-12.20.FKT

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик M12 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 1,50m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP1-18.10.FKT  Sn=3.00m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Рефлекторен оптоелектронен датчик М18, сензор ORP1-18.10.FKT

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 3,00m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP1-18.20.FKT  Sn=3.00m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Рефлекторен оптоелектронен датчик М18, сензор ORP1-18.20.FKT

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 3,00m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик  ORP3-60.10.FKTA  Sn=3.00m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, 36x15x60mm

ORP3-60.A
Рефлекторен оптоелектронен датчик, сензор ORP3-60.10.FKTA

Това е рефлекторен инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток, който се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 3,00m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик  ORP3-60.20.FKTA  Sn=3.00m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, 36x15x60mm

ORP3-60.A
Рефлекторен оптоелектронен датчик М18, сензор ORP3-60.20.FKTA

Това е рефлекторен инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток, който се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 3,00m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP1-30.10.FKT   Sn=5m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x69mm

M30
Рефлекторен оптоелектронен датчик М30, сензор ORP1-30.10.FKT

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик M30 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 5m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP1-30.20.FKT   Sn=5m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x69mm

M30
Рефлекторен оптоелектронен датчик М30, сензор ORP1-30.20.FKT

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик M30 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 5m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP1-30.10.FKT-L   Sn=5m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

M30-L
Рефлекторен оптоелектронен датчик М30, сензор ORP1-30.10.FKT-L

Работи в широк диапазон на осветенос на околната среда - от тъмно, до пряка слънчева светлина. Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик M30 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 5m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите. (изработва се по заявка)

Виж още...

Цена: 80лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP1-30.20.FKT-L   Sn=5m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

M30-L
Рефлекторен оптоелектронен датчик М30, сензор ORP1-30.20.FKT-L

Работи в широк диапазон на осветенос на околната среда - от тъмно, до пряка слънчева светлина. Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик M30 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 5m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите. (изработва се по заявка)

Виж още...

Цена: 80лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP3-60.10.FKT  Sn=5m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 38x15x60mm

ORP3-60
Рефлекторен оптоелектронен датчик, сензор ORP3-60.10.FKT

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP3-60 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 38x15x60mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 5m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 74лв. без ДДС

Рефлекторен оптоелектронен датчик   ORP3-60.20.FKT   Sn=5m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 38x15x60mm

ORP3-60
Рефлекторен оптоелектронен датчик, сензор ORP3-60.20.FKT

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP3-60 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 38x15x60mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване на рефлектор Ø82mm, максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 5m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 74лв. без ДДС

Рефлектори и отражатели за оптични и оптоелектронни датчици

Ø82
Рефлектори и отражатели за оптични и оптоелектронни датчици

Рефлекторите се използват за да върнат обратно излъчваните от датчиците инфрачервени лъчи. Рефлекторите се различават един от друг по размерите и по отражаващата им способност.

Рефлектор "BRT84",   Ø82x8 mm   Цена: 18лв. без ДДС
Рефлектор "BRT25",   Ø25x5 mm   Цена: 10лв. без ДДС
Рефлектор "BRT69x51",  69x51x8 mm   Цена: 10лв. без ДДС
Рефлектор "BRT48x32",  65x32x8 mm   Цена: 18лв. без ДДС
Рефлекторна лента "M31H55", ширина 55 mm   Цена: 0,20лв./см. без ДДС
Рефлекторна лента "M32H50", ширина 50 mm   Цена: 0,16лв./см. без ДДС

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com