office@esa-control.com

 

Оптични и светлинни защитни бариери и завеси серия SLC3
/ Светлинни и оптични бариери и завеси /


Защитните оптични бариери и завеси серия SLC3 работят с инфрачервена светлина и са елемент от електронните средства за автоматизация, които се използват като оптична преграда за обезопасяване на машини и съоръжения в различни сфери на промишлеността. При нарушение на оптичната преграда, защитните светлинни завеси прекъсват сигнала в оперативната електрическа верига, в която са включени.

Оптична бариера SLC3-06-030  n=6, a=30mm, Sn=0÷5m, H=210mm, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A)

SLC3-06-030
Оптична защитна бариера SLC3-06-030

Оптичната защитна бариера SLC3-06-030 има 6 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 30mm един от друг. Защитната бариера се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x210mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 5m (опция до 8m). Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

Виж още...

Цена: 350лв. без ДДС
(цената включва излъчвател, приемник и контролер без присъединит.кабел)

Оптична бариера SLC3-06-060  n=6, a=60mm, Sn=0÷5m, H=360mm, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A)

SLC3-06-060
Оптична защитна бариера SLC3-06-060

Оптичната защитна бариера SLC3-06-060 има 6 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 60mm един от друг. Защитната бариера се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x360mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 5m (опция до 8m). Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

Виж още...

Цена: 430лв. без ДДС
(цената включва излъчвател, приемник и контролер без присъединит.кабел)

Оптична бариера SLC3-12-030  n=12, a=30mm, Sn=0÷5m, H=390mm, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A)

SLC3-12-030
Оптична защитна бариера SLC3-12-030

Оптичната защитна бариера SLC3-12-030 има 12 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 30mm един от друг. Защитната бариера се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x390mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 5m (опция до 8m). Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

Виж още...

Цена: 560лв. без ДДС
(цената включва излъчвател, приемник и контролер без присъединит.кабел)

Оптична бариера SLC3-12-060  n=12, a=60mm, Sn=0÷5m, H=720mm, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A)

SLC3-12-060
Оптична защитна бариера SLC3-12-060

Оптичната защитна бариера SLC3-12-030 има 12 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 60mm един от друг. Защитната бариера се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x720mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 5m (опция до 8m). Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

Виж още...

Цена: 620лв. без ДДС
(цената включва излъчвател, приемник и контролер без присъединит.кабел)

Контролер SLC3-12C за оптични бариери серия SLC3, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A/220Vac)

Контролер SLC3-12C за оптична бариера

Контролерът SLC3-12C е елемент от комплекта на оптичните бариери серия SLC3. Представлява електронен блок, който осигурява захранващо напрежение на излъчвателя и приемника, и синхронизира техните сигнали. Контролерът се захранва с постоянно или променливо напрежение 24V. Има релеен изход тип "сух контакт", който се включва към управляващата верига на изпълнителните механизми. Не се допуска директното включване на контролера за управление на силови вериги. В контролера е монтиран предпазител 2A за защита на изходната верига от претоварване. Контролерът е предназначен за монтаж на DIN шина.

Цена: 55лв. без ДДС

Присъединителни кабели за оптични бариери серия SLC3

Свързващи кабели за оптична бариера SLC3

За работата на оптичната бариера са необходими два присъединителни кабела, които служат за свързване на излъчвателя и приемника с контролера. Кабелите са екранирани и в двата си края имат монтирани конектори "Canon 9" (мъжки и женски). Тъй като дължината на кабелите може да бъде различна, тяхната цена не е включена в общата цената на оптичните бариери и се заплащат отделно.

Кабел с дължина 1 m   Цена: 7,20 лв. без ДДС
Кабел с дължина 2 m   Цена: 8,40 лв. без ДДС
Кабел с дължина 3 m   Цена: 9,60 лв. без ДДС
Кабел с дължина 4 m   Цена: 10,80 лв. без ДДС
Кабел с дължина 5 m   Цена: 12,00 лв. без ДДС
Кабел с дължина 6 m   Цена: 13,20 лв. без ДДС
Кабел с дължина 7 m   Цена: 14,40 лв. без ДДС
Кабел с дължина 8 m   Цена: 15,60 лв. без ДДС
Кабел с дължина 9 m   Цена: 16,80 лв. без ДДС
Кабел с дължина 10 m  Цена: 18,00 лв. без ДДС
Кабел с дължина 20 m  Цена: 30,00 лв. без ДДС
Кабел с дължина 30 m  Цена: 42,00 лв. без ДДС
Кабел без конектори    Цена: 1,20 лв./м. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com