office@esa-control.com

 

Ротационни енкодери серия E50-02
/ Ротационни фотоелектрични растерни преобразуватели - ФРП /


Енкодерите или така наречените инкрементални фотоелектрични растерни преобразуватели (ФРП) са елемент от електронните средства за автоматизация, които служат за преобразуване на ъглови премествания в електрически импулси. Енкодерите се използват в постояннотокови електрически вериги. Те имат два или повече изхода, които генерират последователно презастъпващи се електрически импулси. Изработените от енкодерите импулси постъпват на входовете на контролери, където се преобразуват и визуализират в физични величини.

Енкодер   E50-02A-30   n=30,  NPN изходи /A, B, C/,  Us=5Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос/Ø6

n = 30
Енкодер E50-02A-30

Ротационният енкодер E50-02A-30 има три изхода А, В и С и се захранва с напрежение 5Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 30 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот на изход C. Изходите на енкодера са тип NPN и са свързани с резистор 5,6K към плюса на захранващия кабел. Енкодерът е изработен от алуминиев корпус с размери Ø50x45mm и има присъединителна ос с диаметър 6mm. Завършва с екраниран кабел с конектор "Canon 9" с дължина 1m.

Виж още...

Цена: 96лв. без ДДС

Енкодер   E50-02A-60   n=60,  NPN изходи /A, B, C/,  Us=5Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос/Ø6

n = 60
Енкодер E50-02A-60

Ротационният енкодер E50-02A-60 има три изхода А, В и С и се захранва с напрежение 5Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 60 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот на изход C. Изходите на енкодера са тип NPN и са свързани с резистор 5,6K към плюса на захранващия кабел. Енкодерът е изработен от алуминиев корпус с размери Ø50x45mm и има присъединителна ос с диаметър 6mm. Завършва с екраниран кабел с конектор "Canon 9" с дължина 1m.

Виж още...

Цена: 96лв. без ДДС

Енкодер   E50-02A-90   n=90,  NPN изходи /A, B, C/,  Us=5Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос/Ø6

n = 90
Енкодер E50-02A-90

Ротационният енкодер E50-02A-90 има три изхода А, В и С и се захранва с напрежение 5Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 90 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот на изход C. Изходите на енкодера са тип NPN и са свързани с резистор 5,6K към плюса на захранващия кабел. Енкодерът е изработен от алуминиев корпус с размери Ø50x45mm и има присъединителна ос с диаметър 6mm. Завършва с екраниран кабел с конектор "Canon 9" с дължина 1m.

Виж още...

Цена: 96лв. без ДДС

Енкодер   E50-02B-30   n=30,  NPN изходи /A, B, C/,  Us=8-30Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос/Ø6

n = 30
Енкодер E50-02B-30

Ротационният енкодер E50-02B-30 има три изхода А, В и С и се захранва с напрежение 8-30Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 30 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот на изход C. Изходите на енкодера са тип NPN и са свързани с резистор 5,6K към плюса на захранващия кабел. Енкодерът е изработен от алуминиев корпус с размери Ø50x45mm и има присъединителна ос с диаметър 6mm. Завършва с екраниран кабел с конектор "Canon 9" с дължина 1m.

Виж още...

Цена: 98лв. без ДДС

Енкодер   E50-02B-60   n=60,  NPN изходи /A, B, C/,  Us=8-30Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос/Ø6

n = 60
Енкодер E50-02B-60

Ротационният енкодер E50-02B-60 има три изхода А, В и С и се захранва с напрежение 8-30Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 60 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот на изход C. Изходите на енкодера са тип NPN и са свързани с резистор 5,6K към плюса на захранващия кабел. Енкодерът е изработен от алуминиев корпус с размери Ø50x45mm и има присъединителна ос с диаметър 6mm. Завършва с екраниран кабел с конектор "Canon 9" с дължина 1m.

Виж още...

Цена: 98лв. без ДДС

Енкодер   E50-02B-90   n=90,  NPN изходи /A, B, C/,  Us=8-30Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос/Ø6

n = 90
Енкодер E50-02B-90

Ротационният енкодер E50-02B-90 има три изхода А, В и С и се захранва с напрежение 8-30Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 90 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот на изход C. Изходите на енкодера са тип NPN и са свързани с резистор 5,6K към плюса на захранващия кабел. Енкодерът е изработен от алуминиев корпус с размери Ø50x45mm и има присъединителна ос с диаметър 6mm. Завършва с екраниран кабел с конектор "Canon 9" с дължина 1m.

Виж още...

Цена: 98лв. без ДДС

Крепежна планка E-001   88x48x1mm, алуминий

E-001
Крепежна планка E-001

Крепежната планка служи за по-удобно и лесно закрепване на енкодерите серия E50-02.


Цена: 5лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com