office@esa-control.com

 

Цифрови скоростомери

Цифровите скоростомери са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в линейна скорост. Основното предназначение на скоростомерите е да визуализират измерената скорост върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност да изключат или включат електрическата верига, към която са включени.

Цифров скоростомер SMD6-1M / 12÷24V,   V=(0.01 ÷ 9999.99 m/min),   Us=12÷24V ac/dc,   95x49x113mm

SMD6-1M / 12÷24V

Цифров скоростомер SMD6-1M/24V

Цифровият скоростомер SMD6-1M/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 90лв. без ДДС

Цифров скоростомер SMD6-1M / 220V,   V=(0.01 ÷ 9999.99 m/min),   Us=220Vac,   95x49x113mm

SMD6-1M / 220V

Цифров скоростомер SMD6-1M/220V

Цифровият скоростомер SMD6-1M/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 94лв. без ДДС

Цифров скоростомер SMD6-1S / 12÷24V,   V=(0.001 ÷ 999.999 m/s),   Us=12÷24V ac/dc,   95x49x113mm

SMD6-1S / 12÷24V

Цифров скоростомер SMD6-1S/24V

Цифровият скоростомер SMD6-1S/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 90лв. без ДДС

Цифров скоростомер SMD6-1S / 220V,   V=(0.001 ÷ 999.999 m/s),   Us=220Vac,   95x49x113mm

SMD6-1S / 220V

Цифров скоростомер SMD6-1S/220V

Цифровият скоростомер SMD6-1S/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 94лв. без ДДС

Цифров скоростомер SMD6-2M / 12÷24V,  V=(0.01÷9999.99 m/min), Us=12÷24V ac/dc, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

SMD6-2M / 12÷24V

Цифров скоростомер SMD6-2M/12V

Цифровият скоростомер SMD6-2M/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 128лв. без ДДС

Цифров скоростомер SMD6-2M / 220V,  V=(0.01÷9999.99 m/min), Us=220Vac, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

SMD6-2M / 220V

Цифров скоростомер SMD6-2M/220V

Цифровият скоростомер SMD6-2M/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 132лв. без ДДС

Цифров скоростомер SMD6-2S / 12÷24V,  V=(0.001÷999.999 m/s),  Us=12÷24V ac/dc, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

SMD6-2S / 12÷24V

Цифров скоростомер SMD6-2S/12V

Цифровият скоростомер SMD6-2S/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 128лв. без ДДС

Цифров скоростомер SMD6-2S / 220V,  V=(0.001÷999.999 m/s),  Us=220Vac, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

SMD6-2S / 220V

Цифров скоростомер SMD6-2S/220V

Цифровият скоростомер SMD6-2S/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 132лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com