Оптични и оптоелектронни датчици

М12
Дифузен оптоелектронен датчик М12

Дифузен оптоелектронен датчик М12 ODP1-12.10.FKT

Sn=150mm, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

Цена 60 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-12.10.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М12
Дифузен оптоелектронен датчик М12

Дифузен оптоелектронен датчик М12 ODP1-12.20.FKT

Sn=150mm, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

Цена 60 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-12.20.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М18
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.10.FKT

Sn=300mm, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 62 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.10.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М18
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.20.FKT

Sn=300mm, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 62 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.20.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

M18 / L
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.10.FKTL

Sn=500mm, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 77 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.10.FKTL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с ...

M18 / L
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.20.FKTL

Sn=500mm, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 77 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.20.FKTL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с ...

М18
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.10.FFKT

Sn=100mm, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 67 лв. без ДДС

Това е дифузен инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.10.FFKT за постоянен ток със сходящи лъчи за детекция на малки и тънки предмети. Оптичният датчик е разположен в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип PNP с един нормално отворен ...

М18
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.20.FFKT

Sn=100mm, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 67 лв. без ДДС

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.20.FFKT за постоянен ток със сходящи лъчи за детекция на малки и тънки предмети. Оптичният датчик е разположен в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип NPN с един нормално ...

ODР3-60/A
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.10.FKTA

Sn=300mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 65 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.10.FKTA за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

ODР3-60/A
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.20.FKTA

Sn=300mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 65 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.20.FKTA за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М30
Дифузен оптоелектронен датчик М30

Дифузен оптоелектронен датчик М30 ODP1-30.10.FKT

Sn=700mm, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

Цена 85 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-30.10.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М30
Дифузен оптоелектронен датчик М30

Дифузен оптоелектронен датчик М30 ODP1-30.20.FKT

Sn=700mm, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

Цена 85 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-30.20.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

M30 / L
Дифузен оптоелектронен датчик М30

Дифузен оптоелектронен датчик М30 ODP1-30.10.FKTL

Sn=2.50m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

Цена 100 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-30.10.FKTL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с ...

M30 / L
Дифузен оптоелектронен датчик М30

Дифузен оптоелектронен датчик М30 ODP1-30.20.FKTL

Sn=2.50m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

Цена 100 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-30.20.FKTL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с ...

ODP3-60
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.10.FKT

Sn=700mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x38x15mm

Цена 95 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.10.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 60x38x15mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

ODP3-60
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.20.FKT

Sn=700mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x38x15mm

Цена 95 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.20.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 60x38x15mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М18
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.71.FU1

Sn=200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

Цена 79 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.71.FU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Датчикът е с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичния ...

М18
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.72.FU1

Sn=200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

Цена 79 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.72.FU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Датчикът е с нормално затворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичният ...

ODP3-60.A
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.71.FAU1

Sn=200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, 36x15x60mm

Цена 82 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.71.FAU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Датчикът е с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичният ...

ODP3-60.A
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.72.FAU1

Sn=200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, 36x15x60mm

Цена 82 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.72.FAU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Датчикът е с нормално затворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичният ...