Оптични и оптоелектронни датчици

М18
Маркерен оптоелектронен датчик М18

Маркерен оптоелектронен датчик М18 OMP1-18.10.RKT

Sn=15mm, 640nm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 105 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик OMP1-18.10.RKT за постоянен ток работи с червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един ...

М18
Маркерен оптоелектронен датчик М18

Маркерен оптоелектронен датчик М18 OMP1-18.20.RKT

Sn=15mm, 640nm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 105 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик OMP1-18.20.RKT за постоянен ток работи с червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един ...

М18
Маркерен оптоелектронен датчик М18

Маркерен оптоелектронен датчик М18 OMP1-18.10.GKT

Sn=15mm, 570nm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 105 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик OMP1-18.10.GKT за постоянен ток работи с зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един ...

М18
Маркерен оптоелектронен датчик М18

Маркерен оптоелектронен датчик М18 OMP1-18.20.GKT

Sn=15mm, 570nm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 105 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик OMP1-18.20.GKT за постоянен ток работи с зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един ...

OMP3-60
Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.10.RKT

Sn=15mm, 640nm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 108 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток OMP3-60.10.RKT работи със червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един ...

OMP3-60
Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.20.RKT

Sn=15mm, 640nm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 108 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток OMP3-60.20.RKT работи със червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един ...

OMP3-60
Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.10.GKT

Sn=15mm, 570nm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 108 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток OMP3-60.10.GKT работи със зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един ...

OMP3-60
Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.20.GKT

Sn=15mm, 570nm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 108 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток OMP3-60.20.GKT работи със зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един ...

М18
Шлицов оптоелектронен датчик М18

Шлицов оптоелектронен датчик М18 OVM1-18.10.FK

Sn=4mm, PNP/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, M18x60mm

Цена 95 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVM1-18.10.FK за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината ...

М18
Шлицов оптоелектронен датчик М18

Шлицов оптоелектронен датчик М18 OVM1-18.20.FK

Sn=4mm, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, M18x60mm

Цена 95 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVM1-18.20.FK за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината ...

OVP4-75
Шлицов оптоелектронен датчик

Шлицов оптоелектронен датчик OVP4-75.10.FK

Sn=30mm, PNP/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, 75x18x52mm

Цена 99 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVP4-75.10.FK за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 75x18x52mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. ...

OVP4-75
Шлицов оптоелектронен датчик

Шлицов оптоелектронен датчик OVP4-75.20.FK

Sn=30mm, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, 75x18x52mm

Цена 99 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVP4-75.20.FK за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 75x18x52mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. ...

OVP4-70
Шлицов оптоелектронен датчик за етикети

Шлицов оптоелектронен датчик за етикети OVP4-70.10.RKT

Sn=10mm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 70x24x35mm

Цена 109 лв. без ДДС

Шлицовият оптоелектронен датчик за етикети OVP4-70.10.RKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 70x24x35mm. Работи с червена светлина и се използва за броене, и позициониране на етикети. Изходът на ...

OVP4-70
Шлицов оптоелектронен датчик за етикети

Шлицов оптоелектронен датчик за етикети OVP4-70.20.RKT

Sn=10mm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 70x24x35mm

Цена 109 лв. без ДДС

Шлицовият оптоелектронен датчик за етикети OVP4-70.20.RKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 70x24x35mm. Работи с червена светлина и се използва за броене, и позициониране на етикети. Изходът на ...

М18
Шлицов оптоелектронен датчик М18

Шлицов оптоелектронен датчик М18 OVM1-18.24.F

Sn=4mm, NPN/2xNO, 8-30VDC, 100mA, M18x60mm, с два дефазирани изхода

Цена 107 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVM1-18.24.F за постоянен ток с два дефазирани изхода се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Датчикът има два нормално отворени изхода тип NPN. Ширината на въздушната междина на ...

Оптични и оптоелектронни датчици Характеристики

Оптичните и оптоелектронни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е публикувана кратка информация за тяхното предназначение, обозначение, характеристики и електрически схеми на свързване.