Цифров брояч на метри LMD8-2R/220V

L1=(0 ... 99999999 m), L2=(0 ... 999999 m), Us=220Vac, 190x120x60mm

Цена 380 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD8-2R/220V е микропроцесорно устройство с два цифрови дисплея - един 8-разряден и един 6-разряден. Броячът е реверсивен и може да сумира и да изважда дължини. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер тип "NPN". Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е специализиран за използване в текстилната промишленост при окачествяване на платове.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реверсивният цифров брояч на метри LMD8-2R е предназначен за съвместна работа с енкодер (фотоелектричен растерен преобразувател) или с датчик с два дефазирани изхода тип “NPN”. Служи за отчитане линейната дължина на платове и други материали при тяхното окачествяване. На лицевия панел са разположени две индикации: осем-разрядна за отчитане на общата дължина на измервания материал и шест-разрядна за отчитане дължината на дефектния материал. Броячът разполага с две независими памети “Сумарна” и “Тотална”. “Сумарната” памет съхранява натрупваните дължини на измервания материал за кратък период от време (ден, седмица, месец), а “Тоталната” памет служи за съхраняване на натрупаните дължини за по-голям период от време (година). Програмно се задава коефициента “С”, който служи за преобразуване на постъпилите на входа на брояча електрически импулси в реална дължина.  Коефициентът “С” определя дискретността (стъпката) при измерване дължината на материала.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация-1, LED - червена 8 разряда, h=14mm (височина)
Цифрова индикация-2, LED - зелена 6 разряда, h=10mm (височина)
Обхват на измерване, L1 0 … 999999,99 m
Обхват на измерване, L2 0 … 9999,99 m
Захранващо напрежение, Us 220 VAC ±10%
Консумирана мощност, P 12 W (55 mA)
Максимална честота на входовете A и B 3000 Hz
Работна температура, Ta -20º...+50º C
Степен на защита IP41
Присъединяване - захранване Съединител - мрежов "MC-AC-J" (мъжки)
Присъединяване - енкодер Съединител - "Canon 9" (женски)
Габаритни размери 190х120х60 mm

Програмируем параметър

Коефициент на преобразуване,  C (cm) 0.001 ÷ 99.999

Обозначение изводите на съединителя на енкодера

Схема на свързване на брояч на метри LMD8-2R

Рис.1

Свързване на NPN енкодер към входа на брояча

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 190x120x60 на контролер

Кратко описание

Цифровият брояч на метри LMD8-2R е електронно устройство с реверсивно действие, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Използва се за измерване дължината на платове при тяхното окачествяване.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА БРОЯЧ НА МЕТРИ LMD8-2R

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
LMD8-2R / 12V11÷16VDC / 11÷14VAC6W (50mA)
LMD8-2R / 220V220VAC ±10%12W (55mA)