ДИФУЗЕН ОПТОЕЛЕКТРОНЕН ДАТЧИК ODP3-60.20.FKTA

Sn=300mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 67 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.20.FKTA за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 300mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Представеният дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.A служи за превключване на постояннотокови електрически вериги. Датчикът излъчва модулиран светлинен лъч, който се отразява от стоящия пред него обект и се връща обратно към него. При преминаването на обект пред активната част на датчика изхода му се превключва от едно състояние в друго. Номиналното разстояние на действие на датчика е измерено с бял картон с размери 100х100mm. При наличие на обект пред датчика, изходният индикатор свети. Датчикът има потенциометър за регулиране максималното разстоянието на действие Sn.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 0...300 mm
Захранващо напрежение, Us 9…36 VDC (Пулс. ±10%)
Остатъчно напрежение (max), Ures 0,8 V (I = 250 mA)
Товарен ток (max), Iout 250 mА
Токова защита (импулсна), Iprot 350 mA (25°С)
Собствена консумация, Is 10 mA
Работна честота (max), fo 150 Hz
Спектрален диапазон на работа 850…950 nm
Осветеност на работната среда 10’000 Lx
Работна температура, Tamb -25°…+70° C
Степен на защита IP54
Светодиодна индикация LED
Присъединителен кабел 4x0.25 mm², L=2 m, PVC
Габаритни размери 36x15x60 mm
Корпус - пластмасов PA6 (Полиамид)

Схема на свързване

Изходна характеристика

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на дифузен оптичен датчик ODP3-60A

Кратко описание

Дифузният оптоелектронен датчик ODP3-60.A се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за превключване на 3- и 4-проводни постоянно токови електрически вериги. При преминаването на предмет пред активната част на оптичния датчик изходът му се превключва. Оптичният дифузен сензор имат дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА РЕФЛЕКТОРНИ ОПТИЧНИ ДАТЧИЦИ ODP3-60.A, DC

ТИП ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
ODP3-60.10.FKTAPNP / NO+NC
ODP3-60.20.FKTANPN / NO+NC