Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.72.CU1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.
Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Представеният екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за превключване на 2-проводни променливо токови електрически вериги. Активира се при приближаването на метален предмет към активната му част. Безконтактният индуктивен сензор е влаго и прахо устойчив. Той има дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 5,0 mm
Хистерезис, h 4-15%
Захранващо напрежение, Us 90…240 Vac / 40...60 Hz (U1)
40…100 Vac / 40...60 Hz (U2)
20 … 50 Vac / 40...60 Hz (U3)
Остатъчно напрежение (max), Ures 4,4 V
Товарен ток, Iout 10 ... 300 mА
Собствена консумация, Is 1,5 mA
Работна честота (max), fo 20 Hz
Работна температура, Tamb -25°…+70° C
Степен на защита IP67 (IEC144)
Изходен елемент Тиристор
Светодиодна индикация LED
Присъединяване Конектор M12, 4-извода
Габаритни размери M18x1, L=60 mm
Корпус - метален CuZn (покритие Ni)

Схема на свързване

Изходна диаграма

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на индуктивен датчик М18C, L=60

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА 2-ПРОВОДНИ ЕКРАНИРАНИ ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ С КОНЕКТОР М18, AC

ТИП РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
M1-18.71.CU190…240 VACNO
M1-18.72.CU190…240 VACNC
M1-18.71.CU240…100 VACNO
M1-18.72.CU240…100 VACNC
M1-18.71.CU320…50 VACNO
M1-18.72.CU320…50 VACNC