Безконтактни индуктивни датчици Характеристики

Безконтактните индуктивни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е публикувана кратка информация за тяхното предназначение, характеристики и правила за монтаж.

Принцип на действие и предназначение

Безконтактните индуктивни датчици служат за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. При наличие на метал пред активната част на датчиците, изходният индикатор свети. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Индуктивни датчици се използват в автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини. Намират приложение в автоматизацията при решаването на задачи в условията на висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.

Хистерезис

Хистерезисът е разликата между разстоянието на включване при приближаването на метален предмет и разстоянието на изключване при отдалечаването на металния предмет от индуктивния датчик. Стойността на хистерезиса се указва в % от номиналното разстояние на включване (Sn).

Номинално разстояние на включване / Sn /

Номиналното разстояние на включване Sn на индуктивните датчици се измерва с пластина от стомана 37 с дебелина 1mm и форма на квадрат със страна равна на диаметъра на активната повърхност на датчика.

Корекционен коефициент / k /

Разстоянието на включване S на индуктивните датчици се променя в зависимост от материала, от който е изработена мерителната пластина.
S = k . Sn

Максимална работна честота / f max /

Максималната работна честота е максимално възможния брой превключвания на изхода на датчика в секунда. Измерва се по посочения на фигурата начин:

Технически характеристики

Виброустойчивост 10...80Hz / 0,15mm
Удароустойчивост 9,8g
Устойчивост на електромагнитни въздействия 400A/m (50Hz)
Съпротивление на ел.изолация 50MΩ (1000V)

Използвани технически материали

Корпус - метален CuZn (месинг с хромово покритие)
Корпус - метален Al (алумин)
Корпус - пластмасов PVC (поливинилхлорид)
Активна повърхнина (капачка) PA (полиамид)
Кабелен накрайник ABS (акрилнитрил-бутадиен-стирол)
Гайка - метална CuZn (месинг с хромово покритие)
Гайка - пластмасова PA (полиамид)
Кабел PVC (поливинилхлорид)

Типово обозначение на индуктивни датчици

Обозначение на индуктивни датчици

Правила за монтаж на индуктивни датчици

а) монтаж на неекранирани индуктивни датчици (с пластмасов корпус)

Правила за монтаж на неекранирани индуктивни датчици

б) монтаж на екранирани индуктивни датчици (с метален корпус)

Правила за монтаж на екранирани индуктивни датчици

Sn - номинално разстояние на включване
D - диаметър на датчика

Габаритни размери на цилиндрични индуктивни датчици

Габаритни размери на индуктивни датчици