Контролер за оптична бариера SLC3-12C

Us=24V ac/dc, изход-реле (1A/220V)

Цена 60 лв. без ДДС

Контролерът SLC3-12C е елемент от комплекта на оптичните бариери серия SLC3.
Цената на контролера е включена в общата цена на оптичната бариера.

Предназначение

Контролерът SLC3-12C представлява електронен блок, който осигурява захранващо напрежение на излъчвателя и приемника, и синхронизира техните сигнали. Контролерът се захранва с постоянно или променливо напрежение 24V. Има релеен изход тип "сух контакт", който се включва към управляващата верига на изпълнителния механизъм. Не се допуска директното включване на контролера за управление на силови вериги. В контролера е монтиран предпазител 2A за защита на изходната верига от претоварване. Контролерът е предназначен за монтаж на DIN шина M35.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Захранващо напрежение, Us 24V AC/DC ±10%
Изход - Реле (NC) 1А / 220VAC (2A, Fuse)
Работна температура, Tamb -20º…+50º C
Степен на защита IP40
Индикатор на захранващото напрежение LED (зелен)
Индикатор за състоянието на изходното реле LED (червен)
Присъединяване Клеморед
Размери 86х35х58 mm (за DIN шина M35)

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на контролер за оптична бариера SLC3

.