Цифров скоростомер SMD6-1M/12-24V

V=(0.01 ÷ 9999.99 m/min), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 118 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-1M/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Използва се за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият скоростомер SMD6-1M е предназначен за отчитане на линейната скорост на платове, тръби и други материали, които при постъпателното си движение завъртат контролна ролка, от която чрез съответен датчик се препращат електрически импулси към входа на скоростомера. За да бъде изчислена скоростта, предварително в паметта на скоростомера се въвежда коефициент “С”, който представлява реалната дължина измината от материала за времето между постъпването на два последователни импулса на входа на скоростомера. Коефициентът “С” се задава в сантиметри.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 6 разряда, h=10mm (височина)
Обхват на измерване, V 0,01...9999,99 m/min
Захранващо напрежение, Us 12÷24V ac/dc (11÷31Vdc / 11÷27Vac)
Консумирана мощност, P 2W (85mA)
Честотен диапазон на входните импулси, f 0,05Hz ... 1kHz (11kHz, опция)
Грешка при отчитане ±0,05%
Работна температура, Tamb -20...+50° C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

Програмируем параметър

Коефициент,  C (cm) 0.01 ÷ 999.99

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN датчик към входа на скоростомера SMD6-1M, SMD6-1S

Рис.1

Схема на свързване на NPN датчик към входа на скоростомера

Схема на свързване на ключ K1 към входа на скоростомера SMD6-1M, SMD6-1S

Рис.2

Схема на свързване на ключ K1 към входа на скоростомера

Схема на свързване на PNP датчик

Схема на свързване на PNP датчик към контролер

Рис.3

Схема на свързване на PNP датчик към входа на скоростомера с добавяне на резистор 2K

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият скоростомер SMD6-1M е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за преобразуване на постъпилите към него електрически импулси в линейна скорост (m/min) и нейното визуализиране върху цифров дисплей.

Типови параметри на цифров скоростомер SMD6-1M

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
SMD6-1M / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
SMD6-1M / 220V220VAC ±10%4W (16mA)