Цифров таймер TDE4-3/12-24V

T=(0.1sec - 9999min), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 84 лв. без ДДС

Цифровият таймер TDE4-3/12-24V е микропроцесорно устройство, което служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Релето за време е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цифровото реле за време е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровото реле за време TDE4-3 представлява компактен уред на основата на микропроцесор. Служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги за определен интервал от време “T”, който се задава в цифров вид. Релето за време има два режима на работа LOG1 ( _I¯I_ ) и LOG2 ( _I¯ ), които му дават възможност да се използва в различни автоматизирани системи. Намира широко приложение при автоматизация на производствени, технологични и други процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

LED индикация, червена 4 разряда, h=14 mm (височина)
Времеобхват, T 0,1 sec … 9999 min
Захранващо напрежение, Us 12÷24V ac/dc (11÷31Vdc / 11÷27Vac)
Консумирана мощност, P 2 W (85 mA)
Изход - Реле (НО+НЗ) 4A / 220VAC
Грешка при отчитане на времето ±0,05 %
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

Програмируеми параметри

Параметър  T 0.1 ÷ 999.9  (1 ÷ 9999)
Диапазон на параметър  T :
      0,1÷999,9 sec 0.1''
      1  ÷  9999 sec 1.0''
      1  ÷  9999 min 1.0'
Режим на работа (сумиране / изваждане) Inc / dEc
Прекъсване на захранващото напрежение  Us :
      - след прекъсване, отчитането продължава от текущите данни Cont
      - след прекъсване, отчитането автоматично започва от начало Full
      - след прекъсване, се установява стоп режим на текущите данни Ucc
      - след прекъсване, таймера се установява в начално състояние Goto
Автоматично стартиране при първоначално включване на захранването no / Auto
Режим на работа     ( _⌈‾⌉_  /   _¯ ) LOG1 / LOG2

Времева диаграма на работа на таймера TDE4-3

Времева диаграма на таймер TDE4-3 и TDE4-3L

Времедиаграма на изходното реле (“NO” - нормално отворен контакт)

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN датчик към таймер TDE4-3 и TDT4-2

Рис.1

Стартиране на таймера с NPN датчик

Схема на свързване на стартов бутон към таймер TDE4-3 и TDT4-2

Рис.2

Стартиране на таймера с ключ K2

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровото реле за време TDE4-3 е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ТАЙМЕР TDE4-3

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
TDE4-3 / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
TDE4-3 / 220V220VAC ±10%4W (16mA)