Цифров терморегулатор с таймер TCT42-1A/220V

T=(-99º...+650ºC), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 199 лв. без ДДС

Цифровият термоконтролер с таймер TCT42-1A/220V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за визуализиране на температурата в диапазона от -99º до +650ºC и оперативното време на работа в диапазона от 0,01 до 99,20 min/sec (h/min). Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета. Едното служи за управление на нагревателя (охладителя), а другото е функционално и е включено през целия период на зададеното оперативно време. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият термоконтролер с таймер TCT42-1A е компактен микропроцесорен уред, който служи за регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. С таймера се задава времето на работа на термоконтролера от момента на достигане на зададената температура до изтичане на оперативното време. Входът на термоконтролера е предназначен за работа с 2-проводен термодатчик Pt100. Изход “S” (Реле-1) служи за управление на нагревателя (охладителя), а изход “F” (Реле-2) е функционален и може да се използва за включване на различни изпълнителни механизми. Изходът “F” се включва при достигане на зададената температура и се изключва при изтичане на зададеното време. Регулирането на температурата се извършва по обикновен двупозиционен закон на управление (ON-OFF). Чрез бутоните разположени на лицевия панел може да се зададе желаната температура на регулиране (T), хистерезиса (h) и режима на работа (Mode) - нагряване или охлаждане, а чрез промяна стойността на коефициента (d) може да се компенсира грешката на измерената температура, причинена от съпротивлението на присъединителния кабел на термодатчика. Може да се зададе времето (t) на работа на термоконтролера и активирането на алармен сигнал (A) след изтичане на оперативното време. Термоконтролерът е подходящ за стерилизиране на продукти, изпичане на тестени изделия във фурни или за управление на други температурни процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 2 x 4 разряда, h=9 mm (височина)
Работен диапазон, T -99º... +650ºC
Хистерезис, h 0º... 10ºC
Диапазон на оперативното време, t 0 ... 99.20 min/s (0 ... 99.20 h/min)
Захранващо напрежение, Us 220VAC ±10%
Консумирана мощност, P 5W (20mA)
Изход S - Реле-1 ( нагревател / охладител ) 4A / 220VAC (NO)
Изход F - Реле-2 ( функционално ) 4A / 220VAC (NO+NC)
Вход in-1 за свързване на термодатчик Pt100
Грешка при измерване на температурата ±0.5º / Tamb (+10º...+30ºC)
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ - Терморегулатор

Температура на регулиране (T) -99º... +650ºC
Хистерезис (h) 0º... 10ºC
Режим на работа (Mode) - нагряване / охлаждане HEAT / CooL
Корекционен коефициент (d) 0º... -9.9ºC

ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ - Таймер

Оперативно време (t) 0.01 ... 99.20
Режим на таймера (ON - включен) / (OFF - изключен) On / OFF
Диапазон на времето (0.01 ... 99.20 min/sec) / (0.01 ... 99.20 h/min) t - 1’’ / t - 1’
Аларма (A) - брой звукови сигнали 0 ... 10

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на 2-проводен термодатчик Pt100 към термоконтролер TCT42-1A

Рис.1

Свързване на 2-проводен сензор Pt100 към терморегулатора с таймер

Време-диаграма на процеса на регулиране

Диаграма на регулиране на температурата с терморегулатор TCT42-1A

Процес на регулиране на температурата “on/off” на термоконтролер TCT42-1A при зададено оперативно време to.

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият терморегулатор с таймер TCT42-1A е електронно устройство, което служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Температурният контролер използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Термоконтролерът с таймер може да се използва за стерилизиране на продукти, изпичане на тестени изделия или други процеси на термична обработка на материалите.

Типови параметри на термоконтролер TCT42-1A

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
TCT42-1A / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC4W (150mA)
TCT42-1A / 220V220VAC ±10%5W (20mA)