Защитна оптична бариера SLC3-06-030

Sn=0÷6m, H=210mm, n=6, a=30mm, Us=24V ac/dc, Изход-реле 1A/220V

Цена 370 лв. без ДДС

Защитната оптична бариера SLC3-06-030 има 6 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 30mm един от друг. Защитната бариера се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x210mm. Разположени са един срещу друг на разстояние от 0 до 6m. Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на защитната светлинна бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.
Опция - разстояние на действие Sn=10m (Цена х1,10).
( Актуализиран на 14.11.2022г. )

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защитната светлинна завеса SLC3-06-030 е специализирано изделие, което се използва за обезопасяване на машини и други движещи се елементи от случайна интервенция, както и за предпазване на оператори на машини от нежелани травми. Състои се от три елемента: Излъчвател (SLC3-E), Приемник (SLC3-R) и Контролер (SLC3-C).

Излъчвателят и Приемникът са насочени един срещу друг и са свързани помежду си с инфрачервени светлинни лъчи (оптични оси). При нормална работа изходното реле на контролера е включено и пропуска ток в оперативната верига, към която е включено (LED “Relay”- свети). Ако само един от лъчите бъде прекъснат, то изходното реле на контролера се изключва и прекъсва тока в оперативната верига (LED “Relay”- не свети). Възстановяване работата на светлинната завеса и включването на изходното реле се осъществява, чрез еднократно натискане на бутон “Reset” разположен на лицевия панел на контролера. Може да се използва и дублиращ външен бутон “Reset”, включен между клеми 1 и 5 на контролера. Светлинната завеса работи в автоматичен режим ако клемите 1 и 5 са свързани на късо.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 0... 6 m (Опция 6÷10m)
Височина на бариерата, H 210 mm
Брой оптични лъчи (оси), n 6
Разстояние между лъчите (осите), a 30 mm
Захранващо напрежение, Us 24 V AC/DC ±10%
Изход - Реле (1 x NC) 1А / 220VAC (2A, Fuse)
Собствена консумация, Is 120 mA
Време на реакция (ON - OFF) 100 ms
Времезадръжка при включване (OFF - ON) 400 ms
Работна температура, Tamb -20º…+50º C
Степен на защита IP40
Индикатор на захранващото напрежение LED (зелен)
Индикатор за състоянието на изходното реле LED (червен)
Присъединяване на контролера Клеморед
Размери на контролер (за DIN шина M35) 86х35х58 mm

Габаритни размери на излъчвателя - приемника (mm)

Габаритни размери на оптична бариера SLC3

.

Свързващ кабел ( излъчвател-контролер; приемник-контролер )

Диаграма на свързващ кабел за оптична бариера SLC3

.

Схема на присъединяване

Схема на свързване на оптична бариера SLC3

.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИ БАРИЕРИ SLC3

Наименование, ТИП Брой лъчи, n /pcs/ Разстояние между лъчите, a /mm/ Ефективна височина на действие, h /mm/ Височина на бариерата, H /mm/
SLC3-06-030630150210
SLC3-06-060660300360
SLC3-12-0301230330390
SLC3-12-0601260660720