Защитна оптична бариера SLC3-12-060

Sn=0÷6m, H=720mm, n=12, a=60mm, Us=24V ac/dc, Изход-реле 1A/220V, IP54

Цена 590 лв. без ДДС

Защитната оптична бариера SLC3-12-060 има 12 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 60mm един от друг. Защитната бариера се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x720mm. Разположени са един срещу друг на разстояние от 0 до 6m. Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на защитната светлинна бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защитната светлинна завеса от серията SLC3 е специализирано изделие, което се използва за обезопасяване на машини и други движещи се елементи от случайна интервенция, както и за предпазване на оператори на машини от нежелани травми. Степента на защита на оптичната бариера за безопасност е IP54.
Оптичната бариера се състои от следните елементи: Излъчвател (SLC3 / E), Приемник (SLC3 / R), Контролер (SLC3 / C) и два свързващи кабела (SLC3-Cable). Излъчвателят и приемникът са насочени един срещу друг и са свързани помежду си с инфрачервени светлинни лъчи (оптични оси). При нормална работа изходното реле на контролера е включено и пропуска ток в оперативната верига, към която е включено (LED “Relay”- свети). Ако само един от лъчите бъде прекъснат, то изходното реле на контролера се изключва и прекъсва тока в оперативната верига (LED “Relay”- не свети). Възстановяване работата на светлинната завеса и включването на изходното реле се осъществява, чрез еднократно натискане на бутон “Reset” разположен на лицевия панел на контролера. Може да се използва и дублиращ външен бутон “Reset”, включен между клеми 1 и 5 на контролера. Светлинната завеса работи в автоматичен режим ако клемите 1 и 5 са свързани на късо. За прецизна работа на защитната светлинна завеса, нейната работна дистанция е разделена на два диапазона: 0 ÷ 1.50 m и 1.50 ÷ 6 m. Работният диапазон се избира с помощта на малък превключвател разположен в долната задна част на излъчвателя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 0... 6 m (Опция 6÷10m)
Височина на бариерата, H 720 mm
Брой оптични лъчи (оси), n 12
Разстояние между лъчите (осите), a 60 mm
Захранващо напрежение, Us 24 V AC/DC ±10%
Изход - Реле (1 x NC) 1А / 220VAC (2A, Fuse)
Собствена консумация, Is 120 mA
Време на реакция (ON - OFF) 100 ms
Времезадръжка при включване (OFF - ON) 400 ms
Работна температура, Tamb -20º…+50º C
Степен на защита - излъчвател (приемник) IP54
Степен на защита - контролер IP40
Индикатор на захранващото напрежение LED (зелен)
Индикатор за състоянието на изходното реле LED (червен)
Свързване: контролер - излъчвател (приемник) Кабел със съединители "Canon-9" (м) - "Canon-9" (ж)
Свързване на контролера Клеморед
Размери на контролера (за DIN шина M35) 86х35х58 mm

Окомплектовка

Схема на свързване

Схема на свързване на оптична бариера SLC3

.

Свързващ кабел ( контролер - излъчвател; контролер - приемник )

Диаграма на свързващ кабел за оптична бариера SLC3

Изработка на кабели по заявка:   Ценова листа ...

Габаритни размери на излъчвателя - приемника (mm)

Габаритни размери на оптична бариера SLC3

.

Начин на монтаж на излъчвателя и приемника с помощта на крепежни планки

Метод на монтаж на излъчвателя и приемника на оптичната защитна бариера SLC3

Крепежни планки

Крепежни планки за защитна оптична бариера SLC3
Размери на монтажните планки на защитната оптична бариера SLC3

Контролер SLC3-12C

Контролер за оптична бариера SLC3
Габаритни размери на контролер SLC4-32C

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИ БАРИЕРИ SLC3

Наименование, ТИП Брой лъчи, n /pcs/ Разстояние между лъчите, a /mm/ Ефективна височина на действие, h /mm/ Височина на бариерата, H /mm/
SLC3-06-030630150210
SLC3-06-060660300360
SLC3-12-0301230330390
SLC3-12-0601260660720

Галерия