Подобрение на защитните оптични бариери серия

Подобрение на защитните оптични бариери серия "SLC3"