Подобрение на защитни оптични бариери серия

Подобрение на защитни оптични бариери серия "SLC3"