Аналогово реле за време за DIN-шина TAS2-30S/220V

T=(0.5 ÷ 30sec), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x35x58mm

Цена 57 лв. без ДДС

Аналоговото времереле TAS2-30S/220V служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.5 до 30sec, който се задава с помощта на потенциометър. Таймерът се стартира при включване на захранващото напрежение. Може да се стартира и с помощта на външен ключ (датчик). Чрез избор на подходяща комбинация на клавишния превключвател времерелето може да работи и в цикличен режим (като мултивибратор). Таймерът може да се използва и като устройство за скоростен контрол. Аналоговото реле за време е предназначено за монтаж на DIN шина.
Опция: T=(0 ÷ 3 sec); (0 ÷ 6 sec); (1 ÷ 60 sec); (0.05 ÷ 3 min); (0.2 ÷ 10 min)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Специализираното аналогово времереле TAS2-30S е предназначено за монтаж на DIN-шина M35 и съчетава в себе си две функционални устройства:
1. Стандартно аналогово времереле (Timer).
Служи за превключване на електрически вериги през определено време “Т”, което се задава с помощта на потенциометър. Стартира се при включване на захранващото напрежение или с отрицателен импулс подаден на входа на устройството - клема 7 (рис.3, 4, 5). С помощта на клавишния превключвател се избира един от четирите режима на работа (рис.2).
2. Устройство за скоростен контрол (Speed controller).
Релето за време може да се използва за следене скоростта на движение на транспортни ленти. От въртящото се колело на транспортната лента с помощта на датчик към устройството се подават електрически импулси. Ако времето “t” между два последователни импулса е по-голямо от зададеното време на устройството “Т”, то изходното реле се изключва.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Времеобхват, T 0,5 … 30 sec
Захранващо напрежение, Us 220 VAC ±10%
Консумирана мощност, P 11 W (47 mA)
Изход - Реле (НО+НЗ) 4A / 220VAC
Грешка при отчитане на времето ±5 %
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 86x35x58 mm, DIN35-35

Режим на работа

Диаграма на режима на работа на TAS2-30S

Рис.2

На диаграмата са показани четирите режимите на работа на аналоговото времереле TAS2-30S и начина на тяхното избиране с помощта на клавишния превключвател.

Схеми на свързване на датчик към устройството

Схема на свързване на NPN датчик към таймер TAS2-30S

Рис.3

Стартиране чрез 3-проводен
датчик, тип “NPN”

Схема на свързване на 2-проводен датчик към таймер TAS2-30S

Рис.4

Стартиране чрез 2-проводен
датчик

Схема на свързване на бутон K към таймер TAS2-30S

Рис.5

Стартиране чрез ключ К
“сух контакт”

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус DIN-35 на контролер за монтаж на шина

Кратко описание

Аналоговото реле за време TAS2-30S е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ TAS2-30S

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
TAS2-30S / 12V11÷16VDC / 10÷15VAC0.4W (35mA)
TAS2-30S / 24V21÷28VDC / 19÷26VAC0.6W (24mA)
TAS2-30S / 220V220VAC ±10%11W (47mA)