P1-12.62.N - Namur

М12
Индуктивен датчик М12, Namur

Индуктивен датчик М12, Namur P1-12.62.N

Sn=2.6mm, 2-проводен "Namur", NC, 8.2VDC, M12x39mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12х39mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,6mm. Сензорът завършва с двупроводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Тъй ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици по схема "Namur" за постоянен ток, DC

Това са индуктивни датчици и сензори по схема "Namur", които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация в двупроводни постояннотокови електрически вериги. Датчиците са с нормално затворен изход и играят ролята на променливо съпротивление в електрическите вериги, в които са включени. Изходът им се изключва при приближаването на метален предмет към активната им част. Индуктивните датчици и сензори по схема "Namur" са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.