AC - датчици за контрол на обороти

М18
Индуктивен датчик М18 за контрол на обороти

Индуктивен датчик М18 за контрол на обороти ISM1-18.71.U1

6...400rpm, Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18х59mm

Цена 75 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ISM1-18.71.U1 за променлив ток, за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M18х59mm, с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на индуктивния ...

М18
Индуктивен датчик М18 за контрол на обороти

Индуктивен датчик М18 за контрол на обороти ISP1-18.71.U1

6...400rpm, Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18х59mm

Цена 73 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик ISP1-18.71.U1 за променлив ток, за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с пластмасов цилиндричен корпус M18х59mm, с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на индуктивния ...

М30
Индуктивен датчик М30 за контрол на обороти

Индуктивен датчик М30 за контрол на обороти ISM1-30.71.U1

6...400rpm, Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

Цена 77 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ISM1-30.71.U1 за променлив ток, за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M30х61mm, с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на индуктивния ...

М30
Индуктивен датчик М30 за контрол на обороти

Индуктивен датчик М30 за контрол на обороти ISP1-30.71.U1

6...400rpm, Sn=14mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

Цена 75 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик ISP1-30.71.U1 за променлив ток, за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с пластмасов цилиндричен корпус M30х61mm, с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на индуктивния ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици за контрол на обороти за променлив ток, AC

Това са 2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори за променлив ток, които се използват за следене на минимално допустимите обороти на валове и минимално допустимата скорост на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчиците регистрират скоростта на преминаване на метални предмети пред активната им част. При скорост по-голяма от зададената изходът на датчиците е включен, а при скорост по-малка от зададената изходът им е изключен. Индуктивните датчици и сензори за контрол на скорост са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.