Описание на оптоелектронни датчици и сензори

Оптични и оптоелектронни датчици Характеристики

Оптичните и оптоелектронни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е публикувана кратка информация за тяхното предназначение, обозначение, характеристики и електрически схеми на свързване.

Оптични и оптоелектронни датчици и сензори

Оптичните и оптоелектронните датчици и сензори се използват като електронни средства за автоматизация на производствени процеси. Намират широко приложение в различни области на промишлеността благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени. В зависимост от принципът им на действие съществуват различни видове оптични и оптоелектронни датчици. По-долу е дадена информация за тяхното предназначение, условия на експлоатация, типово обозначение, технически характеристики и електрически схеми на включване.