Индуктивни датчици, 2-проводни DC

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.61.K

Sn=3.3mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,3mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.62.K

Sn=3.3mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,3mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.61.K

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.62.K

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.61.K

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.62.K

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.61.K

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.62.K

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.61.K

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

Цена 55 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.62.K

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

Цена 55 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.61.K

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

Цена 53 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.62.K

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

Цена 53 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 M1-40.61.K

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

Цена 57 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 M1-40.62.K

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

Цена 57 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 P1-40.61.K

Sn=24mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

Цена 55 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 P1-40.62.K

Sn=24mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

Цена 55 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-60.61.K

Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, 60x30x15mm

Цена 53 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-60.62.K

Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, 60x30x15mm

Цена 53 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има ...

М12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.61.KC

Sn=3.3mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.62.KC

Sn=3.3mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори, DC

Посочените безконтактни индуктивни датчици служат за превключване на двупроводни постояннотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Използват се при автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини, и там където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.