Цифрови скоростомери

SMD6-1M / 12-24V
Цифров скоростомер

Цифров скоростомер SMD6-1M/12-24V

V=(0.01 ÷ 9999.99 m/min), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 108 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-1M/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Използва се за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват ...

SMD6-1M / 220V
Цифров скоростомер

Цифров скоростомер SMD6-1M/220V

V=(0.01 ÷ 9999.99 m/min), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 113 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-1M/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Използва се за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват ...

SMD6-1S / 12-24V
Цифров скоростомер

Цифров скоростомер SMD6-1S/12-24V

V=(0.001 ÷ 999.999 m/s), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 108 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-1S/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Използва се за измерване на линейни скорости в диапазона от 0.001 ÷ 999.999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват ...

SMD6-1S / 220V
Цифров скоростомер

Цифров скоростомер SMD6-1S/220V

V=(0.001 ÷ 999.999 m/s), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 113 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-1S/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Използва се за измерване на линейни скорости в диапазона от 0.001 ÷ 999.999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват ...

SMD6-2M / 12-24V
Цифров скоростомер

Цифров скоростомер SMD6-2M/12-24V

V=(0.01 ÷ 9999.99 m/min), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 148 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-2M/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в ...

SMD6-2M / 220V
Цифров скоростомер

Цифров скоростомер SMD6-2M/220V

V=(0.01 ÷ 9999.99 m/min), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 153 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-2M/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в ...

SMD6-2S / 12-24V
Цифров скоростомер

Цифров скоростомер SMD6-2S/12-24V

V=(0.001 ÷ 999.999 m/s), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 148 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-2S/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват ...

SMD6-2S / 220V
Цифров скоростомер

Цифров скоростомер SMD6-2S/220V

V=(0.001 ÷ 999.999 m/s), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 153 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-2S/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват ...

Цифрови скоростомери

Цифровите скоростомери са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в линейна скорост. Основното предназначение на скоростомерите е да визуализират измерената скорост върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност да изключат или включат електрическата верига, към която са включени.