М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.71.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.72.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.71.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.72.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.71.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M14x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.72.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M14x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.71.U1

Sn=5.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.72.U1

Sn=5.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.71.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.72.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.71.U1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.72.U1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.71.U1

Sn=6.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 54 44 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M22x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.72.U1

Sn=6.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 54 44 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M22x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 P1-22.71.U1

Sn=10mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-22.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M22x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 P1-22.72.U1

Sn=10mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-22.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M22x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.71.U1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 56 45 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.72.U1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 56 45 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.71.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 54 43 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.72.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 54 43 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...