Оптични и оптоелектронни датчици

М8
Бариерен оптоелектронен датчик М8

Бариерен оптоелектронен датчик М8 OBM1-08.11.FK

Sn=1m, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 75 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBM1-08.11.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични метални корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на ...

М8
Бариерен оптоелектронен датчик М8

Бариерен оптоелектронен датчик М8 OBM1-08.12.FK

Sn=1m, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 75 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBM1-08.12.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични метални корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на ...

М8
Бариерен оптоелектронен датчик М8

Бариерен оптоелектронен датчик М8 OBM1-08.21.FK

Sn=1m, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 75 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBM1-08.21.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични метални корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на ...

М8
Бариерен оптоелектронен датчик М8

Бариерен оптоелектронен датчик М8 OBM1-08.22.FK

Sn=1m, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 75 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBM1-08.22.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични метални корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на ...

М12
Бариерен оптоелектронен датчик М12

Бариерен оптоелектронен датчик М12 OBP1-12.10.FK

Sn=5m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

Цена 85 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-12.10.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М12х56mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М12
Бариерен оптоелектронен датчик М12

Бариерен оптоелектронен датчик М12 OBP1-12.20.FK

Sn=5m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

Цена 85 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-12.20.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М12х56mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М18
Бариерен оптоелектронен датчик М18

Бариерен оптоелектронен датчик М18 OBP1-18.10.FK

Sn=10m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 90 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-18.10.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М18
Бариерен оптоелектронен датчик М18

Бариерен оптоелектронен датчик М18 OBP1-18.20.FK

Sn=10m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 90 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-18.20.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

M18/L
Бариерен оптоелектронен датчик М18

Бариерен оптоелектронен датчик М18 OBP1-18.10.FKL

Sn=20m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 110 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-18.10.FKL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип PNP с ...

M18/L
Бариерен оптоелектронен датчик М18

Бариерен оптоелектронен датчик М18 OBP1-18.20.FKL

Sn=20m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 110 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-18.20.FKL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип NPN с ...

OBP3-60
Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FK

Sn=10m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 95 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

OBP3-60
Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FK

Sn=10m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 95 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

OBP3-60/L
Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FKL

Sn=20m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 115 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FKL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от приемник и излъчвател разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип PNP с ...

OBP3-60/L
Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FKL

Sn=20m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 115 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FKL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от приемник и излъчвател разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип NPN с ...

M30/L
Бариерен оптоелектронен датчик М30

Бариерен оптоелектронен датчик М30 OBP1-30.10.FKL

Sn=50m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x80mm

Цена 150 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-30.10.FKL за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M30x80mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

M30/L
Бариерен оптоелектронен датчик М30

Бариерен оптоелектронен датчик М30 OBP1-30.20.FKL

Sn=50m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x80mm

Цена 150 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-30.20.FKL за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M30x80mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М8
Дифузен оптоелектронен датчик М8

Дифузен оптоелектронен датчик М8 ODM1-08.11.F

Sn=45mm, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 58 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODM1-08.11.F за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен метален корпус M8x46mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния ...

М8
Дифузен оптоелектронен датчик М8

Дифузен оптоелектронен датчик М8 ODM1-08.12.F

Sn=45mm, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 58 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODM1-08.12.F за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен метален корпус M8x46mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния ...

М8
Дифузен оптоелектронен датчик М8

Дифузен оптоелектронен датчик М8 ODM1-08.21.F

Sn=45mm, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 58 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODM1-08.21.F за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен метален корпус M8x46mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния ...

М8
Дифузен оптоелектронен датчик М8

Дифузен оптоелектронен датчик М8 ODM1-08.22.F

Sn=45mm, NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 58 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODM1-08.22.F за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен метален корпус M8x46mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния ...

Оптични и оптоелектронни датчици и сензори

Оптичните и оптоелектронните датчици и сензори се използват като електронни средства за автоматизация на производствени процеси. Намират широко приложение в различни области на промишлеността благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени. В зависимост от принципът им на действие съществуват различни видове оптични и оптоелектронни датчици. В нашия сайт ще намерите информация за тяхното предназначение, условия на експлоатация, типово обозначение, технически характеристики и електрически схеми на включване.