Цифрови оборотомери

CMD6-1 / 12-24V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-1/12-24V

W=(3 ÷ 60'000 rpm), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 108 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-1/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 60'000 обр./мин. (опция 600'000 обр./мин.). Получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Оборотомерът ...

CMD6-1 / 220V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-1/220V

W=(3 ÷ 60'000 rpm), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 113 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-1/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 60'000 обр./мин. (опция 600'000 обр./мин.). Получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Оборотомерът ...

CMD6-2 / 12-24V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-2/12-24V

W=(3 ÷ 60'000 rpm), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 154 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 60'000 обр/мин. Оборотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "W1" ...

CMD6-2 / 220V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-2/220V

W=(3 ÷ 60'000 rpm), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-2/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 60'000 обр/мин. Оборотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "W1" ...

CMD6-2W / 12-24V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-2W/12-24V

W=(3 ÷ 60'000 rpm), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 154 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-2W/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 60'000 обр/мин. Оборотомерът е предназначен за контролиране оборотите на въртящи се обекти в диапазона между две ...

CMD6-2W / 220V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-2W/220V

W=(3 ÷ 60'000 rpm), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-2W/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 60'000 обр/мин. Оборотомерът е предназначен за контролиране оборотите на въртящи се обекти в диапазона между две ...

CMD6-3R / 12-24V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-3R/12-24V

W=(3 ÷ 60'000 rpm), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 124 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-3R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 60'000 обр/мин. Оборотомерът е с реверсивно действие и има два входа "A" и "B". Работи с ...

CMD6-3R / 220V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-3R/220V

W=(3 ÷ 60'000 rpm), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 129 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-3R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 60'000 обр/мин. Оборотомерът е с реверсивно действие и има два входа "A" и "B". Работи с ...

CMD6-4 / 12-24V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-4/12-24V

W=(1 ÷ 999’999 rpm), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 156 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-4/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 1 до 999’999 обр/мин. Оборотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "W1" ...

CMD6-4 / 220V
Цифров оборотомер

Цифров оборотомер CMD6-4/220V

W=(1 ÷ 999’999 rpm), Us=220Vac 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 161 лв. без ДДС

Цифровият оборотомер CMD6-4/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 1 до 999’999 обр/мин. Оборотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "W1" ...

Цифрови оборотомери  / Тахометри /

Цифровите оборотомери или така наречените тахометри са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в обороти. Основното предназначение на оборотомерите е да визуализират измерените обороти върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност да изключат или включат електрическата верига, към която са включени.