Температурни архиватори

TCA4-1I / 12-24V
Температурен архиватор

Температурен архиватор TCA4-1I/12-24V

T=(-99º...+650ºC), Us=12÷24V ac/dc, Pt100, 95x49x113mm

Цена 230 лв. без ДДС

Едноканалният цифров температурен архиватор TCA4-1I/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на ...

TCA4-1I / 220V
Температурен архиватор

Температурен архиватор TCA4-1I/220V

T=(-99º...+650ºC), Us=220Vac, Pt100, 95x49x113mm

Цена 235 лв. без ДДС

Едноканалният цифров температурен архиватор TCA4-1I/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на ...

TCA4-2I / 12-24V
Температурен архиватор

Температурен архиватор TCA4-2I/12-24V

T=(-45.0º...+125.0ºC), Us=12÷24V ac/dc, Pt100, 95x49x113mm

Цена 230 лв. без ДДС

Едноканалният цифров температурен-архиватор TCA4-1I/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -45,0º...+125,0ºC. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е ...

TCA4-2I / 220V
Температурен архиватор

Температурен архиватор TCA4-2I/220V

T=(-45.0º...+125.0ºC), Us=220Vac, Pt100, 95x49x113mm

Цена 235 лв. без ДДС

Едноканалният цифров температурен-архиватор TCA4-1I/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -45,0º...+125,0ºC. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е ...

TCA4-1 / 12-24V
Термоконтролер архиватор

Термоконтролер архиватор TCA4-1/12-24V

T=(-99°...+650°C), Us=12÷24V ac/dc, Pt100, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 250 лв. без ДДС

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-1/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -99° до +650°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. ...

TCA4-1 / 220V
Термоконтролер архиватор

Термоконтролер архиватор TCA4-1/220V

T=(-99°...+650°C), Us=220Vac, Pt100, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 255 лв. без ДДС

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-1/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -99° до +650°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. ...

TCA4-2 / 12-24V
Термоконтролер архиватор

Термоконтролер архиватор TCA4-2/12-24V

T=(-45.0°...+125.0°C), Us=12÷24V ac/dc, Pt100, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 250 лв. без ДДС

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -45,0° до +125,0°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. ...

TCA4-2 / 220V
Термоконтролер архиватор

Термоконтролер архиватор TCA4-2/220V

T=(-45.0º...+125.0ºC), Us=220Vac, Pt100, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 255 лв. без ДДС

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. ...

Цифрови температурни архиватори и термоконтролери-архиватори

Цифровите температурни архиватори и термоконтролери-архиватори са електронни устройства, които служат за измерване, регулиране и архивиране на температури. Те се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Основното предназначение на температурните архиватори и термоконтролерите-архиватори е да съхраняват измерените температурни данни в паметта на устройството за голям период от време. Събраните данни могат да бъдат прехвърлени и прочетени на компютър.