Магнитни датчици

MD-2
Магнитен датчик

Магнитен датчик MD-2

Sn=10mm, 2-проводен, NO, 8-110V AC/DC, 200mA, 30x6.4x5mm

Цена 29 лв. без ДДС

Магнитен датчик MD-2 за постоянен и променлив ток за пневматични цилиндри. Датчикът е в пластмасов корпус 30x6.4x5mm и има един нормално отворен изход тип "рийд-контакт". Максималното разстояние на действие на магнитния датчик е 10mm (зависи от силата ...

МР4-30
Магнитен датчик

Магнитен датчик MP4-30.11.R

Sn=10mm, 3-проводен, PNP/NO, 5÷35VDC, 200mA, 30x6.4x5mm

Цена 29 лв. без ДДС

Магнитен датчик MP4-30.11.R за постоянен ток за пневматични цилиндри. Датчикът е в пластмасов корпус 30x6.4x5mm и има един PNP нормално отворен изход тип "рийд-контакт". Максималното разстояние на действие на магнитния датчик е 10mm (зависи от силата ...

МР4-30
Магнитен датчик

Магнитен датчик MP4-30.21.R

Sn=10mm, 3-проводен, NPN/NO, 5÷35VDC, 200mA, 30x6.4x5mm

Цена 29 лв. без ДДС

Магнитен датчик MP4-30.21.R за постоянен ток за пневматични цилиндри. Датчикът е в пластмасов корпус 30x6.4x5mm и има един NPN нормално отворен изход тип "рийд-контакт". Максималното разстояние на действие на магнитния датчик е 10mm (зависи от силата на ...

Безконтактни магнитни датчици и сензори

Представените безконтактни магнитни датчици и сензори служи за комутиране на постояннотокови и променливотокови електрически вериги. Специализирани са за шлицов монтаж върху пневматични алуминиеви цилиндри. Могат да бъдат използвани и на други съоръжения. Принципът на действие се състои в приближаването на постоянен магнит към активната им част, при което електрическата верига, в която са включени се затваря и протича ток.