Температурни датчици, термосензори

Pt100 / ø5x50
Температурен датчик

Температурен датчик Pt100 / ø5x50

Pt100, Ø5x50mm, T=(-50º ... +420ºC), 2-проводен

Цена 19 лв. без ДДС

Температурният датчик Pt100, термо-сензор Ø5x50mm се използва, като чувствителен елемент на термоконтролери, терморегулатори и температурни архиватори при измерване и регулиране на температури.

Pt100 / ø5x100
Температурен датчик

Температурен датчик Pt100 / ø5x100

Pt100, Ø5x100mm, T=(-50º ... +420ºC), 2-проводен

Цена 21 лв. без ДДС

Температурният датчик Pt100, термо-сензор Ø5x100mm се използва, като чувствителен елемент на термоконтролери, терморегулатори и температурни архиватори при измерване и регулиране на температури.

Термодатчици и термосензори Pt100

Температурните датчици и температурните сензори Pt100 се използват, като чувствителен елемент на термоконтролерите, терморегулаторите и термоархиваторите за измерване и регулиране на температури. Електрическото съпротивление на термодатчиците и термосензорите Pt100 се променя в зависимост от околната температура. При температура 0°C то е равно на 100Ω. Термодатчиците и термосензорите Pt100 (наричани още термосонди) намират широко приложение като чувствителен елемент при измерване и регулиране на температури.