Броячи на импулси

CD4-2 / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD4-2/12-24V

N=(1 - 9999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 94 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD4-2 / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD4-2/220V

N=(1 - 9999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 99 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD4-2L / 12-24V
Цифров брояч на импулси за DIN-шина

Цифров брояч на импулси за DIN-шина CD4-2L/12-24V

N=(1 - 9999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 99 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2L/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото ...

CD4-2L / 220V
Цифров брояч на импулси за DIN-шина

Цифров брояч на импулси за DIN-шина CD4-2L/220V

N=(1 - 9999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 104 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2L/220V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото ...

CD6-2 / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-2/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 135 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD6-2 / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-2/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 140 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-2/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD6-3 / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-3/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 147 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-3/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички отброени ...

CD6-3 / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-3/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 152 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-3/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички отброени ...

CD6-4 / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-4/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-4/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има две изходни релета. Могат да се зададат две гранични стойности "N1" и "N2". Броячът може да се стартира по три ...

CD6-4 / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-4/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 164 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-4/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има две изходни релета. Могат да се зададат две гранични стойности "N1" и "N2". Броячът може да се стартира по три ...

CD6-5R / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-5R/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 141 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-5R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от 0 до 999999 и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" ...

CD6-5R / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-5R/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 146 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-5R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от 0 до 999999 и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" ...

CD6-6R / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-6R/12-24V

n=(-99999 ... 999999), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 133 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-6R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от -99999 до 999999 и няма изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и ...

CD6-6R / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-6R/220V

n=(-99999 ... 999999), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 138 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-6R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от -99999 до 999999 и няма изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и ...

Цифрови броячи на импулси

Цифровите броячи на импулси са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за отброяване на електрически импулси. Броячите визуализират отчетените импулси върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност изключват или включват електрическата верига, в която са включени.