Броячи на импулси

CD4-2 / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD4-2/12-24V

N=(1 - 9999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 90 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD4-2 / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD4-2/220V

N=(1 - 9999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 95 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD4-2L / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD4-2L/12-24V

N=(1 - 9999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 95 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2L/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD4-2L / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD4-2L/220V

N=(1 - 9999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 100 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2L/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD6-2 / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-2/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 125 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD6-2 / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-2/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 130 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-2/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане ...

CD6-3 / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-3/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 137 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-3/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички отброени ...

CD6-3 / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-3/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 142 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-3/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички отброени ...

CD6-4 / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-4/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 149 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-4/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има две изходни релета. Могат да се зададат две гранични стойности "N1" и "N2". Броячът може да се стартира по три ...

CD6-4 / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-4/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 154 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-4/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има две изходни релета. Могат да се зададат две гранични стойности "N1" и "N2". Броячът може да се стартира по три ...

CD6-5R / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-5R/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 131 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-5R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от 0 до 999999 и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" ...

CD6-5R / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-5R/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 136 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-5R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от 0 до 999999 и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" ...

CD6-6R / 12-24V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-6R/12-24V

n=(-99999 ... 999999), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 123 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-6R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от -99999 до 999999 и няма изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и ...

CD6-6R / 220V
Цифров брояч на импулси

Цифров брояч на импулси CD6-6R/220V

n=(-99999 ... 999999), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 128 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-6R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от -99999 до 999999 и няма изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и ...

Цифрови броячи на импулси

Цифровите броячи на импулси са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за отброяване на електрически импулси. Броячите визуализират отчетените импулси върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност изключват или включват електрическата верига, в която са включени.