Датчици с конектор, 2-проводни DC

М12
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-12.61.KC

Sn=3.3mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М12
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-12.62.KC

Sn=3.3mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-18.61.KC

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-18.62.KC

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-18.61.KC

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-18.62.KC

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-30.61.KC

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Цена 69 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-30.62.KC

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Цена 69 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-30.61.KC

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-30.62.KC

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

Р3-60
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P3-60.61.KC

Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, 72x30x15mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор M12 (съединител) и има ...

Р3-60
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P3-60.62.KC

Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, 72x30x15mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор M12 (съединител) и има ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици с конектор, DC

Посочените безконтактни индуктивни датчици завършващи с конектор служат за превключване на двупроводни постояннотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Използват се при автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини, и там където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.