P9-95 - за текстилната промишленост

Р9-95
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-95.62.S

Sn=5.5mm, 4-проводен, три изхода PNP/NC, 8-30VDC, 20mA, 95x26x14mm

Цена 145 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 95x26x14mm, с изходи тип PNP с три нормално затворени контакта. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел ...

Индуктивни датчици и сензори за текстилната промишленост серия Р9-95

Това са постояннотокови безконтактни индуктивни датчици и сензори серия P9-95, които се използват основно в текстилната промишленост, като средства за автоматизация. Имат три PNP нормално затворени изхода, които играят ролята на променливо съпротивление в електрическата верига, в която са включени. Трите изхода са независими един от друг и се изключват при приближаването на метален предмет към съответната активна част на датчика. Индуктивните датчици и сензори за текстилната промишленост са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.