Броячи на метри

LMD6-1 / 12-24V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-1/12-24V

L=(1 ... 999999 m), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 141 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-1/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Чрез настройка на съгласуващия коефициент "C" постъпилите към брояча електрически импулси се преобразуват ...

LMD6-1 / 220V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-1/220V

L=(1 ... 999999 m), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 146 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-1/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Чрез настройка на съгласуващия коефициент "C" постъпилите към брояча електрически импулси се преобразуват ...

LMD6-2R / 12-24V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-2R/12-24V

L=(1 ... 999999 m), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 145 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-2R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът е с реверсивно действие и може да сумира и изважда дължини. Има ...

LMD6-2R / 220V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-2R/220V

L=(1 ... 999999 m), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 150 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-2R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът е с реверсивно действие и може да сумира и изважда дължини. Има ...

LMD6-4 / 12-24V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-4/12-24V

L=(1 ... 999999 m), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 163 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-4/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има две изходни релета. Могат да се задават две гранични стойности "L1" и "L2". Чрез настройка на ...

LMD6-4 / 220V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-4/220V

L=(1 ... 999999 m), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 168 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-4/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има две изходни релета. Могат да се задават две гранични стойности "L1" и "L2". Чрез настройка на ...

LMD6-5 / 12-24V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-5/12-24V

L=(1 ... 999999 m), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 151 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-5/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която ...

LMD6-5 / 220V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-5/220V

L=(1 ... 999999 m), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 156 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-5/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която ...

LMD6-6R / 12-24V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-6R/12-24V

L=(1 ... 999999 m), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 165 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-6R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има две изходни релета. Могат да се задават две гранични стойности "L1" и "L2". Броячът е с ...

LMD6-6R / 220V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-6R/220V

L=(1 ... 999999 m), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 170 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-6R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има две изходни релета. Могат да се задават две гранични стойности "L1" и "L2". Броячът е с ...

LMD6-8R / 12-24V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-8R/12-24V

L=(-999.95 ... 9999.95 mm), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 135 лв. без ДДС

Ревевсивният контролер за измерване на дължина LMD6-8R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Няма релеен изход и служи за измерване и визуализиране на дължини в диапазона от -999.95mm до 9999.95mm. Има два входа "A" и "B", ...

LMD6-8R / 220V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD6-8R/220V

L=(-999.95 ... 9999.95 mm), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 140 лв. без ДДС

Ревевсивният контролер за измерване на дължина LMD6-8R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Няма релеен изход и служи за измерване и визуализиране на дължини в диапазона от -999.95mm до 9999.95mm. Има два входа "A" и "B", ...

LMD8-2R / 220V
Цифров брояч на метри

Цифров брояч на метри LMD8-2R/220V

L1=(0 ... 99999999 m), L2=(0 ... 999999 m), Us=220Vac, 190x120x60mm

Цена 380 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD8-2R/220V е микропроцесорно устройство с два цифрови дисплея - един 8-разряден и един 6-разряден. Броячът е реверсивен и може да сумира и да изважда дължини. Има два входа "A" и "B", и работи ...

Цифрови броячи на метри и измерители на дължина  / Контролери за измерване на дължина /

Цифровите броячи на метри и измерители на дължина са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в линейна дължина или количествена величина. Броячите на метри визуализират измерената дължина върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност изключват или включват електрическата верига, към която са включени.

Илюстрация

Кинематика 1

Кинематика 1

Кинематична схема на монтаж на един датчик за еднопосочно измерване дължината на платове.

Илюстрация

Кинематика 2

Кинематика 2

Кинематична схема на монтаж на два датчика за двупосочно измерване дължината на платове. При използването на индуктивни датчици, те трябва да са екранирани с метален корпус.