Терморегулатори, Термоконтролери

TC4-1 / 12-24V
Цифров терморегулатор

Цифров терморегулатор TC4-1/12-24V

T=(-99°...+650°C), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 140 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той ...

TC4-1 / 220V
Цифров терморегулатор

Цифров терморегулатор TC4-1/220V

T=(-99º...+650ºC), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 145 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той ...

TC4-1L / 12-24V
Цифров терморегулатор за DIN-шина

Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-1L/12-24V

T=(-99°...+650°C), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 145 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1L/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за ...

TC4-1L / 220V
Цифров терморегулатор за DIN-шина

Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-1L/220V

T=(-99°...+650°C), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 150 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1L/220V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за ...

TC4-1F / 12-24V
Цифров терморегулатор

Цифров терморегулатор TC4-1F/12-24V

T=(-99°...+650°C), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 154 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1F/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на ...

TC4-1F / 220V
Цифров терморегулатор

Цифров терморегулатор TC4-1F/220V

T=(-99º...+650ºC), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1F/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на ...

TC4-1LF / 12-24V
Цифров терморегулатор за DIN-шина

Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-1LF/12-24V

T=(-99°...+650°C), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 159 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1LF/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се ...

TC4-1LF / 220V
Цифров терморегулатор за DIN-шина

Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-1LF/220V

T=(-99°...+650°C), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 164 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1LF/220V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се ...

TC4-2 / 12-24V
Цифров терморегулатор

Цифров терморегулатор TC4-2/12-24V

T=(-45,0º...+125,0ºC), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 140 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той ...

TC4-2 / 220V
Цифров терморегулатор

Цифров терморегулатор TC4-2/220V

T=(-45,0º...+125,0ºC), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 145 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той ...

TC4-2L / 12-24V
Цифров терморегулатор за DIN-шина

Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-2L/12-24V

T=(-45,0º...+125,0ºC), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 145 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-2L/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за ...

TC4-2L / 220V
Цифров терморегулатор за DIN-шина

Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-2L/220V

T=(-45,0º...+125,0ºC), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 150 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-2L/220V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за ...

TC4-2F / 12-24V
Цифров терморегулатор

Цифров терморегулатор TC4-2F/12-24V

T=(-45,0º...+125,0ºC), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 154 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-2F/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на ...

TC4-2F / 220V
Цифров терморегулатор

Цифров терморегулатор TC4-2F/220V

T=(-45,0º...+125,0ºC), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-2F/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на ...

TC4-2LF / 12-24V
Цифров терморегулатор за DIN-шина

Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-2LF/12-24V

T=(-45,0º...+125,0ºC), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 159 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-2LF/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се ...

TC4-2LF / 220V
Цифров терморегулатор за DIN-шина

Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-2LF/220V

T=(-45,0º...+125,0ºC), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 164 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-2LF/220V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0º до +125,0ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се ...

TC42-1 / 12-24V
Двуканален терморегулатор

Двуканален терморегулатор TC42-1/12-24V

T=(-99º...+650ºC), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 172 лв. без ДДС

Цифровият двуканален термоконтролер TC42-1/12-24V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Двуканалният терморегулатор използва два термодатчика Pt100 (по един за всеки канал), ...

TC42-1 / 220V
Двуканален терморегулатор

Двуканален терморегулатор TC42-1/220V

T=(-99º...+650ºC), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 177 лв. без ДДС

Цифровият двуканален термоконтролер TC42-1/220V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Двуканалният терморегулатор използва два термодатчика Pt100 (по един за всеки канал), ...

TCT42-1A / 12-24V
Цифров терморегулатор с таймер

Цифров терморегулатор с таймер TCT42-1A/12-24V

T=(-99º...+650ºC), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 194 лв. без ДДС

Цифровият термоконтролер с таймер TCT42-1A/12-24V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за визуализиране на температурата в диапазона от -99º до +650ºC и оперативното време на работа в диапазона от 0,01 до 99,20 min/sec ...

TCT42-1A / 220V
Цифров терморегулатор с таймер

Цифров терморегулатор с таймер TCT42-1A/220V

T=(-99º...+650ºC), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 199 лв. без ДДС

Цифровият термоконтролер с таймер TCT42-1A/220V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за визуализиране на температурата в диапазона от -99º до +650ºC и оперативното време на работа в диапазона от 0,01 до 99,20 min/sec ...

Цифрови термоконтролери и терморегулатори

Цифровите термоконтролери и терморегулатори са електронни устройства, които служат за измерване и регулиране на температури. Те се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Основното предназначение на термоконтролерите и терморегулаторите е да визуализират измерената температура и да я регулират чрез включване и изключване на електрическата верига, в която са включени. Термоконтролерите и терморегулаторите се различават функционално един от друг в зависимост от начина на регулиране на температурата (on/off, PID) и от вида на температурния датчик (Pt100, термодвойка), който се използва като чувствителен елемент за измерване на температурата.