Капацитивни датчици

М18
Капацитивен датчик М18

Капацитивен датчик М18 CP1-18.10.K

Sn=8.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x59mm

Цена 82 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP1-18.10.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

М18
Капацитивен датчик М18

Капацитивен датчик М18 CP1-18.20.K

Sn=8.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, M18x59mm

Цена 77 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP1-18.20.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

М30
Капацитивен датчик М30

Капацитивен датчик М30 CP1-30.10.K

Sn=15.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x61mm

Цена 85 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP1-30.10.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

М30
Капацитивен датчик М30

Капацитивен датчик М30 CP1-30.20.K

Sn=15.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, M30x61mm

Цена 80 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP1-30.20.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

ø34
Капацитивен датчик 34 мм

Капацитивен датчик 34 мм CP2-34.10.K

Sn=15.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, Ø34x70mm

Цена 85 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP2-34.10.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус Ø34x70mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

ø34
Капацитивен датчик 34 мм

Капацитивен датчик 34 мм CP2-34.20.K

Sn=15.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, Ø34x70mm

Цена 80 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP2-34.20.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус Ø34x70mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

Безконтактни капацитивни датчици - DC Характеристики

Безконтактните капацитивни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е публикувана кратка информация за тяхното предназначение, характеристики, правила за монтаж и електрически схеми на свързване.

Безконтактните капацитивни датчици и сензори

Безконтактните капацитивни датчици служат за комутиране на електрически вериги. Действието им се обуславя на капацитивен принцип. При промяна на диелектричната проницаемост пред активната им част изходът им се превключва - електрическата верига се отваря или затваря. Реагират на метални и неметални предмети. Използват се като ниворегулатори на насипни материали. Намират широко приложение при автоматизиране на производствени процеси в хранителновкусовата, хартиената, текстилната и други области на промишлеността.