Таймери, Релета за време

TAS2-30S / 12V
Аналогово реле за време за DIN-шина

Аналогово реле за време за DIN-шина TAS2-30S/12V

T=(0.5 ÷ 30sec), Us=12V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x35x58mm

Цена 55 лв. без ДДС

Аналоговото времереле TAS2-30S/12V служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.5 до 30sec, който се задава с помощта на потенциометър. Таймерът се стартира при включване на захранващото ...

TAS2-30S / 24V
Аналогово реле за време за DIN-шина

Аналогово реле за време за DIN-шина TAS2-30S/24V

T=(0.5 ÷ 30sec), Us=24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x35x58mm

Цена 55 лв. без ДДС

Аналоговото времереле TAS2-30S/24V служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.5 до 30sec, който се задава с помощта на потенциометър. Таймерът се стартира при включване на захранващото ...

TAS2-30S / 220V
Аналогово реле за време за DIN-шина

Аналогово реле за време за DIN-шина TAS2-30S/220V

T=(0.5 ÷ 30sec), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x35x58mm

Цена 57 лв. без ДДС

Аналоговото времереле TAS2-30S/220V служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.5 до 30sec, който се задава с помощта на потенциометър. Таймерът се стартира при включване на захранващото ...

TDE4-3 / 12-24V
Цифров таймер

Цифров таймер TDE4-3/12-24V

T=(0.1sec - 9999min), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 84 лв. без ДДС

Цифровият таймер TDE4-3/12-24V е микропроцесорно устройство, което служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да бъде стартиран по ...

TDE4-3 / 220V
Цифров таймер

Цифров таймер TDE4-3/220V

T=(0.1sec - 9999min), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 89 лв. без ДДС

Цифровият таймер TDE4-3/220V е микропроцесорно устройство, което служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да бъде стартиран по ...

TDE4-3L / 12-24V
Цифров таймер за DIN-шина

Цифров таймер за DIN-шина TDE4-3L/12-24V

T=(0.1sec - 9999min), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 89 лв. без ДДС

Цифровият таймер TDE4-3L/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство. Служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да ...

TDE4-3L / 220V
Цифров таймер за DIN-шина

Цифров таймер за DIN-шина TDE4-3L/220V

T=(0.1sec - 9999min), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 94 лв. без ДДС

Цифровият таймер TDE4-3L/220V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство. Служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да ...

TDT4-2 / 12-24V
Циклично реле за време

Циклично реле за време TDT4-2/12-24V

T=(0.1sec - 9999min), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 84 лв. без ДДС

Цифровото циклично реле за време TDT4-2/12-24V (тактово времереле) е изградено на основата на микропроцесор. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; ...

TDT4-2 / 220V
Циклично реле за време

Циклично реле за време TDT4-2/220V

T=(0.1sec - 9999min), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 89 лв. без ДДС

Цифровото циклично реле за време TDT4-2/220V (тактово времереле) е изградено на основата на микропроцесор. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; ...

TDT4-2L / 12-24V
Циклично реле за време за DIN-шина

Циклично реле за време за DIN-шина TDT4-2L/12-24V

T=(0.1sec - 9999min), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 89 лв. без ДДС

Цифровото циклично реле за време TDT4-2L/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; "C" ...

TDT4-2L / 220V
Циклично реле за време за DIN-шина

Циклично реле за време за DIN-шина TDT4-2L/220V

T=(0.1sec - 9999min), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 94 лв. без ДДС

Цифровото циклично реле за време TDT4-2L/220V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; "C" ...

Аналогови и цифрови релета за време и таймери

Аналоговите и цифровите времерелета и таймери са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за комутиране на постояннотокови и променливотокови електрически вериги. С помощта на таймерите и времерелетата се задават определени интервали от време за изпълнение на различни процеси в областта на промишлената автоматизацията.