Датчици с конектор, 3- 4-изводни DC

М8
Индуктивен датчик М8 с конектор

Индуктивен датчик М8 с конектор M1-08.11.C

Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x55mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.11.C за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x55mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-пинов мъжки ...

М8
Индуктивен датчик М8 с конектор

Индуктивен датчик М8 с конектор M1-08.12.C

Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x55mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.12.C за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x55mm, с изход тип PNP, с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-пинов мъжки ...

М8
Индуктивен датчик М8 с конектор

Индуктивен датчик М8 с конектор M1-08.21.C

Sn=1.7mm, 3-проводен NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x55mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.21.C за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x55mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-пинов мъжки ...

М8
Индуктивен датчик М8 с конектор

Индуктивен датчик М8 с конектор M1-08.22.C

Sn=1.7mm, 3-проводен NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x55mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.22.C за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x55mm, с изход тип NPN, с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-пинов мъжки ...

М8
Индуктивен датчик М8 с конектор

Индуктивен датчик М8 с конектор M1-08.10.CA

Sn=1.7mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M8x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.10.CA за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x60mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът ...

М8
Индуктивен датчик М8 с конектор

Индуктивен датчик М8 с конектор M1-08.20.CA

Sn=1.7mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M8x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.20.CA за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x60mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът ...

М12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.10.KC

Sn=3.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.10.KC за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M12x60mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът ...

М12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.20.KC

Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.20.KC за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M12x60mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.10.KC

Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.10.KC за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.20.KC

Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.20.KC за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.10.KC

Sn=8.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

Цена 61 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.10.KC за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x60mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.20.KC

Sn=8.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

Цена 61 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.20.KC за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x60mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.10.KC

Sn=9.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

Цена 68 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.10.KC за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M30x64mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.20.KC

Sn=9.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

Цена 68 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.20.KC за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M30x64mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.10.KC

Sn=14.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

Цена 66 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.10.KC за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x64mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14,0mm. Сензорът ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.20.KC

Sn=14.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

Цена 66 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.20.KC за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x64mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14,0mm. Сензорът ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.10.KC

Sn=12.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 72x30x15mm

Цена 66 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.10.KC за постоянен ток с паралелепипеден пластмасов корпус 72x30x15mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.20.KC

Sn=12.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 72x30x15mm

Цена 66 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.20.KC за постоянен ток с паралелепипеден пластмасов корпус 72x30x15mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът ...

3- и 4-проводни безконтактни индуктивни датчици завършващи с конектор, DC

Представените безконтактни индуктивни датчици и сензори завършващи с конектор се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на 3- и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Датчиците се активират при приближаването на метални предмети към активната им част. Безконтактните индуктивни сензори и датчици са влаго и прахо устойчиви. Използват се в много области на човешката дейност за автоматизиране на производствени процеси в бутилиращата, текстилната, опаковъчната и много други сфери на промишлеността. Датчиците имат дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които са включени.