Инкрементални ротационни енкодери

n = 30
Ротационен енкодер

Ротационен енкодер E50-02A-30

n=30, NPN изходи (A, B, C), Us=5Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос Ø6

Цена 130 лв. без ДДС

Ротационният енкодер E50-02A-30 има три изходни сигнала А, В и С, и се захранва с напрежение 5Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 30 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот ...

n = 60
Ротационен енкодер

Ротационен енкодер E50-02A-60

n=60, NPN изходи (A, B, C), Us=5Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос Ø6

Цена 130 лв. без ДДС

Ротационният енкодер E50-02A-60 има три изходни сигнала А, В и С, и се захранва с напрежение 5Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 60 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот ...

n =90
Ротационен енкодер

Ротационен енкодер E50-02A-90

n=90, NPN изходи (A, B, C), Us=5Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос Ø6

Цена 130 лв. без ДДС

Ротационният енкодер E50-02A-90 има три изходни сигнала А, В и С, и се захранва с напрежение 5Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 90 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот ...

n = 30
Ротационен енкодер

Ротационен енкодер E50-02B-30

n=30, NPN изходи (A, B, C), Us=8...30Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос Ø6

Цена 133 лв. без ДДС

Ротационният енкодер E50-02B-30 има три изходни сигнала А, В и С, и се захранва с напрежение 8...30Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 30 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот ...

n = 60
Ротационен енкодер

Ротационен енкодер E50-02B-60

n=60, NPN изходи (A, B, C), Us=8...30Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос Ø6

Цена 133 лв. без ДДС

Ротационният енкодер E50-02B-60 има три изходни сигнала А, В и С, и се захранва с напрежение 8...30Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 60 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот ...

n =90
Ротационен енкодер

Ротационен енкодер E50-02B-90

n=90, NPN изходи (A, B, C), Us=8...30Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос Ø6

Цена 133 лв. без ДДС

Ротационният енкодер E50-02B-90 има три изходни сигнала А, В и С, и се захранва с напрежение 8...30Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 90 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот ...

E-001
Крепежна планка

Крепежна планка E-001

Цена 6 лв. без ДДС

88x48x1mm, алуминий

Ротационни енкодери серия Е50 / Ротационни фотоелектрични растерни преобразуватели - ФРП /

Енкодерите или така наречените инкрементални фотоелектрични растерни преобразуватели (ФРП) са елемент от електронните средства за автоматизация, които служат за преобразуване на ъглови премествания в електрически импулси. Енкодерите се използват в постояннотокови електрически вериги. Те имат два или повече изхода, които генерират последователно презастъпващи се електрически импулси. Изработените от енкодерите импулси постъпват на входовете на контролери, където се преобразуват и визуализират в физични величини.