P9-86 - за текстилната промишленост

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.10.K

Sn=5.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.10.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.11.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.11.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.12.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.12.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.20.K

Sn=5.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.20.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.21.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.21.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.22.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.22.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ ...

Индуктивни датчици и сензори за текстилната промишленост серия Р9-86

Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори серия P9-86, които се използват основно в текстилната промишленост, като средства за автоматизация за превключване на трипроводни и четирипроводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори за текстилната промишленост са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.