Контролери за измерване на ъгли

DAC6-1R / 12-24V
Контролер за измерване на ъгли

Контролер за измерване на ъгли DAC6-1R/12-24V

φ = (-999º59' ÷ 9999º59'), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 128 лв. без ДДС

Цифровият контролер DAC6-1R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от -999º59' до 9999º59'. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с ...

DAC6-1R / 220V
Контролер за измерване на ъгли

Контролер за измерване на ъгли DAC6-1R/220V

φ = (-999º59' ÷ 9999º59'), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 133 лв. без ДДС

Цифровият контролер DAC6-1R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от -999º59' до 9999º59'. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с ...

DAC6-3R / 12-24V
Контролер за измерване на ъгли

Контролер за измерване на ъгли DAC6-3R/12-24V

φ = (0.01º ÷ 9999.99º), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 154 лв. без ДДС

Цифровият контролер DAC6-3R/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от 0,01º до 9999,99º. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с ...

DAC6-3R / 220V
Контролер за измерване на ъгли

Контролер за измерване на ъгли DAC6-3R/220V

φ = (0.01º ÷ 9999.99º), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Цифровият контролер DAC6-3R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от 0,01º до 9999,99º. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с ...

Цифрови контролери за измерване на ъгли

Цифровите контролери за измерване на ъгли са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в ъглови величини и визуализирането им върху цифров дисплей.