Датчици с кабел, 3- 4-проводни DC

Ø6,5
Индуктивен датчик  6.5 мм

Индуктивен датчик 6.5 мм M2-6,5.11

Sn=1.7mm, 3-проводен, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, Ø6.5x36mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M2-6,5.11 за постоянен ток с цилиндричен метален корпус Ø6.5x36mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

Ø6,5
Индуктивен датчик  6.5 мм

Индуктивен датчик 6.5 мм M2-6,5.12

Sn=1.7mm, 3-проводен, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, Ø6.5x36mm

Цена 46 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M2-6,5.12 за постоянен ток с цилиндричен метален корпус Ø6.5x36mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

Ø6,5
Индуктивен датчик 6.5 мм

Индуктивен датчик 6.5 мм M2-6,5.21

Sn=1.7mm, 3-проводен, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, Ø6.5x36mm

Цена 46 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M2-6,5.21 за постоянен ток с цилиндричен метален корпус Ø6.5x36mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

Ø6,5
Индуктивен датчик 6.5 мм

Индуктивен датчик 6.5 мм M2-6,5.22

Sn=1.7mm, 3-проводен, NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, Ø6.5x36mm

Цена 46 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M2-6,5.22 за постоянен ток с цилиндричен метален корпус Ø6.5x36mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8 /къс/
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 M1-08.11.S

Sn=1.7mm, 3-проводен, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.11.S за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8 /къс/
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 M1-08.12.S

Sn=1.7mm, 3-проводен, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.12.S за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8 /къс/
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 M1-08.21.S

Sn=1.7mm, 3-проводен, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.21.S за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8 /къс/
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 M1-08.22.S

Sn=1.7mm, 3-проводен, NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.22.S за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8 /къс/
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 P1-08.11.S

Sn=2.5mm, 3-проводен, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-08.11.S за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8 /къс/
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 P1-08.12.S

Sn=2.5mm, 3-проводен, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-08.12.S за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8 /къс/
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 P1-08.21.S

Sn=2.5mm, 3-проводен, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-08.21.S за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8 /къс/
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 P1-08.22.S

Sn=2.5mm, 3-проводен, NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-08.22.S за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 M1-08.11.K

Sn=1.7mm, 3-проводен, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.11.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x40mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 M1-08.12.K

Sn=1.7mm, 3-проводен, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.12.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x40mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 M1-08.21.K

Sn=1.7mm, 3-проводен, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.21.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x40mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 M1-08.22.K

Sn=1.7mm, 3-проводен, NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

Цена 50 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-08.22.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M8x40mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 P1-08.11.K

Sn=2.5mm, 3-проводен, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-08.11.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M8x40mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 P1-08.12.K

Sn=2.5mm, 3-проводен, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-08.12.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M8x40mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 P1-08.21.K

Sn=2.5mm, 3-проводен, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-08.21.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M8x40mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М8
Индуктивен датчик М8

Индуктивен датчик М8 P1-08.22.K

Sn=2.5mm, 3-проводен, NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

Цена 48 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-08.22.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M8x40mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

3- и 4-проводни безконтактни индуктивни датчици завършващи с кабел, DC

Представените безконтактни индуктивни датчици и сензори завършващи с кабел се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на 3- и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Датчиците се активират при приближаването на метални предмети към активната им част. Безконтактните индуктивни сензори и датчици са влаго и прахо устойчиви. Използват се в много области на човешката дейност за автоматизиране на производствени процеси в бутилиращата, текстилната, опаковъчната и много други сфери на промишлеността. Датчиците имат дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които са включени.