Безконтактни датчици и сензори

Безконтактните датчици и сензори са елемент от електронните средствата за автоматизация на производствени процеси. Работят в широк температурен диапазон и се използват при автоматизация на промишлени процеси в условия на влажна и прашна среда, силни вибрации и непрекъснат режим на работа. В нашия сайт са представени различни видове безконтактни датчици и сензори: индуктивни, оптоелектронни, капацитивни и магнитни. Тук ще намерите информация за тяхното предназначение, условия на експлоатация, типово обозначение, технически характеристики, правила на монтаж и габаритни размери.