DC - датчици за контрол на обороти

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик ISM1-18.11.K

6...400rpm, Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

Цена 82 лв. без ДДС

Екранираният безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток ISM1-18.11.K служи за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M18x59mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик ISP1-18.11.K

6...400rpm, Sn=8.0mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

Цена 80 лв. без ДДС

Неекранираният безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток ISP1-18.11.K служи за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с пластмасов цилиндричен корпус M18x59mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик ISM1-30.11.K

6...400rpm, Sn=9.5mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x61mm

Цена 84 лв. без ДДС

Екранираният безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток ISM1-30.11.K служи за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M30x61mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик ISP1-30.11.K

6...400rpm, Sn=14mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x61mm

Цена 82 лв. без ДДС

Неекранираният безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток ISP1-30.11.K служи за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с пластмасов цилиндричен корпус M30x61mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. ...

М40
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик ISM1-40.11.K

6...400rpm, Sn=14mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

Цена 86 лв. без ДДС

Екранираният безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток ISM1-40.11.K служи за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. ...

М40
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик ISP1-40.11.K

6...400rpm, Sn=24mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

Цена 84 лв. без ДДС

Неекранираният безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток ISP1-40.11.K служи за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с пластмасов цилиндричен корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. ...

3-проводни безконтактни индуктивни датчици за контрол на обороти за постоянен ток, DC

Това са 3-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори за постоянен ток, които се използват за следене на минимално допустимите обороти на валове и минимално допустимата скорост на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчиците регистрират скоростта на преминаване на метални предмети пред активната им част. При скорост по-голяма от зададената изходът на датчиците е включен, а при скорост по-малка от зададената изходът им е изключен. Индуктивните датчици и сензори за контрол на скорост са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.