Капацитивни датчици, 4-проводни DC

М18
Капацитивен датчик М18

Капацитивен датчик М18 CP1-18.10.K

Sn=8.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x59mm

Цена 82 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP1-18.10.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

М18
Капацитивен датчик М18

Капацитивен датчик М18 CP1-18.20.K

Sn=8.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, M18x59mm

Цена 77 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP1-18.20.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

М30
Капацитивен датчик М30

Капацитивен датчик М30 CP1-30.10.K

Sn=15.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x61mm

Цена 85 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP1-30.10.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

М30
Капацитивен датчик М30

Капацитивен датчик М30 CP1-30.20.K

Sn=15.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, M30x61mm

Цена 80 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP1-30.20.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

ø34
Капацитивен датчик 34 мм

Капацитивен датчик 34 мм CP2-34.10.K

Sn=15.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, Ø34x70mm

Цена 85 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP2-34.10.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус Ø34x70mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

ø34
Капацитивен датчик 34 мм

Капацитивен датчик 34 мм CP2-34.20.K

Sn=15.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, Ø34x70mm

Цена 80 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик CP2-34.20.K за постоянен ток, разположен в цилиндричен пластмасов корпус Ø34x70mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик ...

Безконтактните капацитивни датчици и сензори

Представените капацитивни датчици служат за комутиране на постояннотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на капацитивен принцип. При промяна на диелектричната проницаемост пред активната им част изходът им се превключва - електрическата верига се отваря или затваря. Реагират на метални и неметални предмети. Датчиците имат тример за регулиране на чувствителността им. При наличие на обект пред активната им част, изходният индикатор свети. Използват се като ниворегулатори на насипни материали. Намират широко приложение при автоматизиране на производствени процеси в хранителновкусовата, хартиената, текстилната и други области на промишлеността.