Контрол на температурни процеси

Esa-net-5.00T
Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси

Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси Софтуер Esa-net-5.00T

RS485, 19.2Kbps, 31 устройства, 16384 записа

Цена 120 лв. без ДДС

Индустриалната мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-net-5.00T" служи за събиране и отчитане на данни от производства, в които протичат температурни процеси. Изградена е от устройства-архиватори, които са свързани в една обща мрежа с компютърна станция. Използва ...

USB / RS485
Електронен преобразувател

Електронен преобразувател USB-A / 6P4C

Адаптер USB-A / 6P4C за RS485

Цена 60 лв. без ДДС

Електронният преобразовател USB / RS485 служи за свързване и съгласуване на електрическите сигналите между компютри и температурни контролери ( термо-архиватори ).

3 x 6P4C
Разклонител

Разклонител 6P4C

3-гнездов разклонител 6P4C

6P4C разклонител на 4-жилен телефонен кабел RJ12 (RJ11) завършващ с телефонни букси 6P4C

Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси

Индустриалните мрежи за контрол на температурни процеси служат за събиране и отчитане на данни от производства, в които протичат температурни процеси. Изградени са от електронни устройства-архиватори, които са свързани в една обща мрежа с компютърна станция. Информацията между устройствата и компютърната станция се предава по двупроводна линия с използване на RS485 протокол.