Описание на индуктивни датчици и сензори

Безконтактни индуктивни датчици Характеристики

Безконтактните индуктивни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е публикувана кратка информация за тяхното предназначение, характеристики и правила за монтаж.

Безконтактните индуктивни датчици и сензори

Безконтактните индуктивни датчици служат за превключване на електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. При наличие на метал пред активната част на датчиците, изходният индикатор свети. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Използват се при автоматизирани линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини, и там където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.