Специализирани индуктивни датчици

М12
Индуктивен датчик М12, Namur

Индуктивен датчик М12, Namur P1-12.62.N

Sn=2.6mm, 2-проводен "Namur", NC, 8.2VDC, M12x39mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12х39mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,6mm. Сензорът завършва с двупроводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Тъй ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.10.K

Sn=5.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.10.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.11.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.11.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.12.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.12.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.20.K

Sn=5.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.20.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.21.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.21.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ ...

Р9-86
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-86.22.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

Цена 65 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P9-86.22.K за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ ...

Р9-95
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P9-95.62.S

Sn=5.5mm, 4-проводен, три изхода PNP/NC, 8-30VDC, 20mA, 95x26x14mm

Цена 145 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 95x26x14mm, с изходи тип PNP с три нормално затворени контакта. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел ...

Специализирани индуктивни датчици

Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори които се използват в различни сфери на промишленост, като средства за автоматизация за превключване на електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.